I det fynske folks tjeneste

Millionbesparelse i indsats mod kontanthjælp

En målrettet indsats for at få unge ud kontanthjælpsystemet skal over de næste år spare Odense Kommune for otte millioner kroner. Ifølge kommunens tal viser indsatsen allerede nu resultater.

02:10

1 af 2

Kommunen kalder det fokuseret indsats, og gennem projekter som "Fremskudt vejledning", og "Vend i døren" får unge målrettet vejledning, så de kommer væk fra kontanthjælp og over på skolebænken.

Samtidig forhindrer projekterne at nye unge kommer til at hænge fast i kontanthjælpsystemet.

- Et ungt menneske der kommer på kontanthjælp har lettere ved at blive der, end hvis man med det samme kommer i gang med noget andet. Derfor opererer vi med begrebet rettidig omhu og med at få de unge meget hurtigt i gang med en ny uddannelse, siger Preben Elbek, der er Ungdoms- og uddannelsesvejleder i Odense Kommune.

Derfor vil kommunen nu over de næste to år investerer fire millioner kroner i fremskudt vejledning. Målet er at spare 12 millioner kroner på kontanthjælpen.

Louise fik hjælp

En af de unge, der har fået hjælp er Louise Andersen fra Odense.

- Jeg kunne ikke få en lærerplads som bager efter grundforløbet i december. Da jeg ikke kunne komme videre kom jeg på kontanthjælp, fortæller Louise Andersen.

Men efter at have fået målrettet vejledning på jobcenteret venter Louise Andersen nu på at komme i gang igen.

- På kontanthjælp render man bare rundt og hjælper i folks haver for næsten ingen penge. Så nu er planen at jeg skal starte på VUC HF allerede i februar, siger Louise Andersen.

Louise Andersen er langt fra den eneste unge, der har fået hjælp af kommunen. Odense Kommune har gennem de seneste otte måneder haft omkring 750 unge, der var i fare for at ryge ind i kontanthjælpssystemet gennem projektet "Fokuseret indsats".

Optællingen fra 2012 viser, at 80 procent af de unge fortsætter på deres uddannelse efter at have fået såkaldt fremskudt vejledning, og der kommer færre unge på kontanthjælp end tidligere.

Samtidig har 1400 unge været i berøring med projektet "Vend i døren", og her er over halvdelen blevet selvforsørgende.

- Det er rigtig godt for den unge der får fodfæste i uddannelsessystemet og senere på arbejdsmarkedet, og det er også godt for kommunen, for det er alt andet lige bedre at have dem i uddannelse end på kontanthjælp, siger Peter Rahbæk Juel(S), der er social- og arbejdsmarkedsrådmand i Odense.