Millioner til forstærket indsats mod udledninger fra gartnerierne

Efter massiv kritik af Odense Kommunes indsats over for gartneriernes udledninger af giftstoffer til vandmiljøet, vil politikerne nu tilføre området flere ressourcer. Socialdemokratiet vil have hævet ambitionsniveauet endnu mere.

Odense Kommune er parat til at skyde yderligere 2,2 millioner kroner i arbejdet med at få godkendt miljøforholdene på gartnerierne i Odense.

På tirsdag skal politikerne i By- og Kulturudvalget tage stilling til et forslag om at udvide indsatsen med 1,1 millioner kroner i 2022 og 2023. Det svarer til i alt 2,2 millioner kroner og en udvidelse af gartneriteamet med to årsværk de næste to år. I forvejen blev der i budgetforliget for 2022 afsat 1,4 millioner kroner de næste fire år.

quote Vi skylder miljøet, odenseanerne og vores efterkommere, at vi ikke leder pesticider ud fra vores virksomheder

Kristian Guldfeldt (K), Næstformand By- og Kulturudvalget, Odense

- Vi skal have stoppet de her udledninger fra gartnerierne nu, og med den her ekstra indsats kan vi forhåbentligt få sat prop i, siger Kristian Guldfeldt (K), der er næstformand i By- og Kulturudvalget og medinitiativtager til forslaget.

Pukkel kan ryddes af vejen

Forslaget kommer efter, at TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende har sat fokus på de fortsatte udledninger fra gartnerierne, og de manglende resultater efter fire års arbejde med området.

- Jeg har været godt træt af at læse om den her sag i pressen, og jeg forstår ikke, hvorfor byrådet ikke tidligere har interesseret sig for hastigheden i arbejdet. Vi skylder miljøet, odenseanerne og vores efterkommere, at vi ikke leder pesticider ud fra vores virksomheder, siger Kristian Guldfeldt.

quote Det virker som om, det her forslag blot er mere af det samme, og det har jo ikke virket de sidste fire år.

Cæcilie Crawley, politisk ordfører, Socialdemokratiet

Pengene, der blev afsat i budgetforliget, svarer til tre et halvt årsværk, og hvis forslaget i By- og Kulturudvalget går igennem, vil gartneriindsatsen have i alt fem et halvt årsværk frem til udgangen af 2023.

Forvaltningen vurderer, at et betydeligt antal gartnerier i løbet af de to år vil kunne få godkendt deres miljøforhold, og når bevillingen til de to årsværk udløber, skal de resterende medarbejdere lave opfølgende tilsyn hos gartnerierne. Samtidig vil forvaltningen løbende holde øje med resultaterne af den intensiverede indsats og komme med løbende tilbagemeldinger på resultaterne.

Kræver højere ambitionsniveau

Socialdemokratiet er glade for, at sagen nu bliver taget politisk alvorligt, men er skeptisk over for det konkrete forslag.

- Jeg savner en handlingsplan for indsatsen, der fortæller konkret, hvad der skal ske nu, og hvornår vi ikke kan finde gift i vores vandløb, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet, Cæcilie Crawley.

- Det virker som om, det her forslag blot er mere af det samme, og det har jo ikke virket de seneste fire år. Jeg synes, at der er behov for at hæve ambitionsniveauet, siger hun.

Næstformanden i udvalget er parat til at kigge yderligere på indsatsen, hvis de ekstra medarbejdere ikke fører til øjeblikkelige resultater.

Fakta om kommunens gartneriindsats

- Hvis det ikke viser sig at være nok for at få stoppet udledningerne, må vi revurdere indsatsen igen, siger Kristian Guldfeldt.

De 2,2 millioner kroner, foreslår forvaltningen, bliver hentet ved en omprioritering af penge fra puljerne fra det såkaldte vandløbsbudget og penge afsat til belysning af private fællesveje. Ifølge oplægget vil det ikke få nævneværdige konsekvenser for de to områder, at der flyttes penge over til gartneriindsatsen.

Odense Kommune oplyser, at der i øjeblikket er 94 aktive gartnerier i Odense.