Nye detaljerede målinger afslører: Gartnerier udleder fortsat gift til vandløb

Odense Kommune har i 2021 skruet markant op for analyserne af pesticider i vandløbene tæt på gartnerierne. Værdierne er så høje, at kommunen nu vil inddrage Miljøstyrelsen.

Vandmiljøet omkring gartnerierne i Odense bliver fortsat belastet af skadelige pesticider.

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har tidligere afdækket, hvordan der fortsat ikke er styr på udledningerne fra gartnerierne, selvom Odense Kommune for mere end fire år siden kunne konstatere, at der var massive miljøproblemer på mange af de omkring 100 gartnerier i Odense.

Nu viser helt nye målinger, at der fortsat sker udslip med høje koncentrationer af pesticider, der kun må anvendes i lukkede systemer. Og hos Odense Kommune konkluderer man selv, at udledningen i flere tilfælde er sket ved direkte udledninger.

quote Der er behov for, at vi dykker endnu dybere ned for at se, om der er uhensigtsmæssige forhold eller noget vi har overset

Torben Lippert. direktør, Dansk Gartneri

Det er Odense Kommunes gartneriteam, der i perioden fra marts til august, har taget prøver fra tre vandløb i Odense. De tre vandløb i Stige, Bellinge og Åsum ligger alle tæt på område med mange gartnerier.

Ifølge Odense Kommune viser resultaterne, at gartnerier fortsat udleder pesticider direkte til vandløbene.

Dansk gartneri vil tættere på problemerne

Målingerne er foretaget i samarbejde med Dansk Gartneri. Brancheforeningen kan ikke forstå resultaterne og vil nu skærpe miljøindsatsen over for gartnerierne.

- Vi undrer os over resultaterne. Vi er allerede i gang med at dykke et spadestik dybere ned i, hvordan hvert enkelt gartneri håndterer pesticider. Men der er behov for, at vi dykker endnu dybere ned for at se, om der er uhensigtsmæssige forhold, eller noget vi har overset, siger direktøren for Dansk Gartneri, Torben Lippert.

Notatet er en midtvejsevaluering for 2021, hvor kommunen har foretaget målinger hver eneste måned, i modsætning til tidligere år, hvor der kun er foretaget målinger 1-2 gange om året. Målingerne vil fortsætte året ud.

Gennemgang af otte stoffer

Notatet går i dybden med otte af de pesticider, der er fundet i prøverne.

De mange stik- og døgnprøver er i det tekniske notat blevet analyseret af to laboratorier, som har undersøgt prøverne for henholdsvis 284 og 341 forskellige pesticider i vandprøverne.

Konklusioner om udvalgte pesticider fra målingerne

Kommunen har lavet både stik- og døgnprøver, og de tilfælde hvor stikprøver viser væsentligt højere koncentration end døgnprøverne, mener kommunen, at der kan være tale om en direkte udledning.

Det gælder for eksempel for skadedyrsmidlet Flonicamid, der er fundet i otte gange så høje koncentrationer i en stikprøve som i en døgnprøve. Derfor mener kommunen, at der er sket direkte udledninger af stoffet til vandløbene.

Det samme gælder for andre pesticider, mens kommunen i andre tilfælde konkluderer, at pesticider enten bliver brugt i væksthuse, der ikke er lukkede, eller bliver anvendt i åbne væksthuse.

Nogle af resultaterne kan kommunen ikke finde forklaringer på. Det gælder blandt andet for det forbudte stof Desphenyl-Chloridazon (DPC).

”Odense Kommune har ikke en åbenlys forklaring på den meget høje DPC-måling i juni måned, og hvad der har frigivet store mængder DPC pludseligt”, hedder det i analysen af stoffet Desphenyl-Chloridazon, der blev forbudt i Danmark i 2012. Stoffet er blevet brugt i både væksthuse og i landbruget til dyrkning af blandt andet løg, rødbeder og roer.

Miljøstyrelse inddrages

Dansk Gartneri vil nu opsøge hvert enkelt gartneri for at undersøge, hvordan udledningerne kan være sket.

- Vi har tidligere set en effekt, når vi har gennemgået gartneriernes lukkede rør, gulvafløb og kloakker. Men nu må vi tættere på for at se, om der skal ændres på produktionsforholdene hos enkelte gartnerier, så vi kan få stoppet udledningerne. Ingen har interesse i, at der siver eller bliver udledt pesticider fra gartnerierne, siger Torben Lippert.

Kommunen er endnu ikke i stand til at vurdere, om resultaterne af de nye målinger adskiller fra sig målinger tidligere år. Først i slutningen af året vil kommunen i forbindelse med en endelig afrapportering vurdere målingerne i forhold til fund tidligere år. Samtidig vil Miljøstyrelsen få forelagt midtvejsevalueringen, fordi der er fundet nogle høje værdier af pesticider, som Miljøstyrelsen bør gøres opmærksom på.