Mørklagt sag: - Borgerne skal vide, hvad deres penge går til

Konservative og Venstre i Odense ønsker mere åbenhed i sag om nyt forbrændingsanlæg, der skal etableres for skattekroner.

Et flertal i økonomiudvalget i Odense Kommune var onsdag klar til at træffe beslutning om at etablere et offentligt ejet forbrændingsanlæg til madaffald.

Beslutningen, der er truffet på baggrund af fortrolige oplysninger, blev dog blokeret af Venstre og Konservative, der ønsker mere åbenhed.

- Konservative ønsker mere åbenhed om processen, så borgerne har en chance for at vide, hvad deres skattekroner går til, og på hvilket grundlag beslutningen bliver truffet, siger rådmand og byrådsmedlem Søren Windell (K).

Forbrænde madaffald

Sagen drejer sig om et såkaldt pulpe-anlæg, der kan forbrænde madaffald fra alle fynske kommuner - bortset fra Ærø og Middelfart.

Odense Kommune har sat sig i spidsen for etableringen af det offentligtejede forbrændingsanlæg.

Anlægget vil koste de otte fynske kommuner 59 millioner kroner. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale og SF i Odense bakker op om et kommunaltejet affaldsanlæg.

59 millioner skattekroner

Venstre med by- og kulturrådmand Jane Jegind i spidsen og Konservative mener, det muligvis kan gøres billigere, når der ligger et tilsvarende anlæg i Ringe.

- Jane Jegind og jeg ønsker en offentlig diskussion om, hvorvidt det er en kommunal opgave at investere op mod 59 millioner skattekroner i et nyt anlæg, når der i forvejen ligger et tilsvarende i Ringe, siger Søren Windell.

- Vi ønsker at sende opgaven i udbud for at sikre den billigste pris for odenseanere, forklarer han og understreger, at Odense Renovation naturligvis også kan byde ind.

Borgmester: God drøftelse om sagen

Borgmesteren i Odense mener dog, at flertallet i økonomiudvalget har truffet den rigtige beslutning ved at vælge Odense Renovation.  

- Vi har haft en god drøftelse om sagen i økonomiudvalget, og på baggrund af fortrolige oplysninger har et flertal besluttet at støtte forslaget fra Odense Renovation om at etablere et offentligt affaldsanlæg, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Jane Jegind mener, at borgmesteren af ideologiske årsager vælger at pege på et kommunaltejet selskab.

- Jeg tror, at odenseanerne har andet at bruge penge på end at overbetale et kommunalt affaldsanlæg, hvis vi ikke engang tør gå ud og afprøve, om andre kan løse opgaven billigere end et kommunaltejet selskab. Jeg er ked af, at flertallet hænger fast i en ideologi om, at private vil man ikke lege med, siger Jane Jegind.

- Sagen er mørklagt. Borgerne bør oplyses bedre, når der skal træffes så store beslutninger, der potentielt kan blive dyrt for borgerne, hvis den forkerte løsning vælges, tilføjer Søren Windell.

Forslaget skal behandles på næste byrådsmøde som et lukket punkt. Efterfølgende skal de resterende syv fynske kommuner tage stilling til, om de vil være med til at etablere et kommunaltejet pulpe-anlæg.