Nu reagerer borgmester: Letbaneprognose var halvfabrikata

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kunne man ikke bruge prognose, da der ikke var medregnet følsomhedsanalyser. Ikke desto mindre viste prognosen sig at være stort set korrekt.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) afviser, at han kendte til notat om underskud i Odense Letbane.

Centrale topembedsfolk i Odense Kommune blev ellers informeret af Odense Letbane om udsigten til et 50-60 millioner kroner stort underskud i de første år af letbanens levetid. 

Det fremgår af dokumenter, som er blevet delt mellem Odense Letbane og Odense Kommune, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i. 

Dette skyldes, at man ikke havde medregnet en indkøringsfase på fire år, som ellers er standardprocedure og i øvrigt allerede anvendt i udredningsrapporten for letbanens etape to.

Hævder ikke at kende til notat

Torsdag aften reagerede Peter Rahbæk Juel (S) på afsløringerne.

Ifølge borgmesteren kunne man ikke bruge notatet til noget, da der ikke var medregnet følsomhedsanalyser. 

Peter Rahbæk Juel, kendte du til det her notat? 

- Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg synes også, at i en sag der handler om informationer der kommer ret i tid, så skylder TV 2 Fyn også at sætte ord på det, I har fået aktindsigt på fra Odense Letbane, hvorfor de trak den tilbage. De sagde, der var en lang række følsomhedsanalyser, de ikke havde lavet, der ikke var færdige endnu. Og det betyder på godt dansk, at det var halvfabrikata, det de havde sendt frem. Og de vil gerne levere noget, der er helt. Det får Økonomiudvalget faktisk 7. april, siger Peter Rahbæk Juel.

- Det står også inde i det, at vi har taget beslutning ud fra omkring driftøkonomien, at der er følsomhed, især på passagerprognosen. Det er der, fordi vi aldrig har prøvet at have en letbane, der kører i Odense før. Så det er svært at forudsige præcist. Det vidste Christoffer Lilleholt (V), det vidste Søren Windell (K). Og det var blandt andet derfor, vi satte 32 millioner kroner af i driftreserve, hvis man ikke ramte den passagerprognose, vi tog udgangspunkt i, siger Peter Rahbæk Juel

Du kalder det halvfabrikata, og der var følsomhed i det. Men det viser sig jo faktisk, at den her prognose ligger tættere på virkeligheden end det budget I vælger at lægge. Måske fordi I ikke har fået de her tal. 

- Ej, der synes jeg, du skal tage logikken på igen. Der ligger tre scenarier inde i det som Økonomiudvalget og et enigt byråd inklusiv Venstre og Konservative har taget beslutning omkring. Der ligger vi og siger, det er et balanceret scenarie ud fra prognoser. Kigger vi på virkeligheden nu, på de seneste påstiger-tal fra september måned, så kan vi jo se at odenseanerne har taget letbanen til sig. Der er over 70 procent af dem, der skal være før, at økonomien er bæredygtig. Og inden for to til to et halvt år, siger Odense Letbane, at hvis vi følger den udvikling, er den økonomisk bæredygtig. Så det handler om at forholde prognoser op mod en faktisk virkelighed. Og på hvad er det, der kan virke fremadrettet. Og det er jo antal påstigere på letbanen, der kan sikre at der er en økonomi som planlagt. Og det kører den faktisk på sporet på nu, siger Peter Rahbæk Juel

Men I har jo ikke taget højde for den her indkøringsfase. Og både du og bestyrelsesformanden Jesper Rasmussen måtte jo komme ud og fortælle, at regningen blev større. Det var i november. Og selvom I har lavet en buffer på 30 millioner om året, så er det jo penge, som man ikke skulle ud og bruge, hvis man havde budgetteret rigtigt. 

- Nej, vi budgetterer jo i den beslutning, som Venstre og Konservative også er med i, med det vi kalder en driftreserve. Den sætter vi over på den kommunale ramme. Det vi siger i november var, at det havde været klogt i bagklogskabens lys, at i stedet for, at vi lavede en kommunal driftreserve, så skulle vi have sat den i ovre i letbanens budget. For det er åbentlyst, at der er brug for den. Også selvom at passagertallene faktisk er fornuftige, hvis man ser på seneste måling fra september.

Du får det til at lyde som om, det bare er et spørgsmål om, hvor pengene ligger henne. Kunne I ikke have budgetteret bedre, hvis I havde haft en prognose, som faktisk viser sig at være tæt på virkeligheden? 

 - Jo, men der er ikke noget fagligt galt med de prognoser, som vi har lavet. Det man kan konkludere er at lave præcise prognoser om, hvordan det er at få passagere ombord i en letbane, som ikke har haft en letbane før, det er et svært håndværk. Og det er derfor, at vi satte en buffer af på 32 millioner, fordi vi vidste, det er svært at lave et præcist håndværk på prognosen. Det står også i det materiale, der er i beslutningen. Som et enigt byråd har vedtaget. Så jeg synes i virkelighede det her kommer til at bidrage til en lidt ærgerlig forvirring omkring letbanen. Og opstarten af letbanen. Som på passagertal faktisk er kommet godt i gang. Så havde det været klogt at sætte bufferen på letbanens budget. Men det er ikke nye penge vi stamper op af jorden. Det er penge, vi havde sat af i en buffer, siger Peter Rahbæk Juel.

Men som borgmester og økonomisk ansvarlig havde det så ikke været bedre for dig at have kendt alle de tal, der har været regnet på. I stedet for at blive forholdt noget, og så skulle regne på kun nogle af tallene? 

- Jeg føler mig fuldt dækket ind af de prognoser, der er fagligt velunderbygget. Hvis det er sådan, at jeg havde fået det der ind, med den kommentar som letbanen siger, der er ikke følsomhedsanalyser på. Hvad skal jeg med en halvfærdig prognose? Kan I ikke arbejde den færdig. Jeg er jo lægmand, jeg skal ikke forholde mig til detaljen i prognoser. Jeg skal vide, at de har gjort det faglige ypperste for at gøre det så godt som muligt. Og så skal vi ned i den politiske diskussion. Det skal vi ikke på baggrund af halvfabrikata. Så jeg ærger mig lidt over at mine politiske kolleger får kastet embedsværket ind under bussen. Og får skabt en forvirring, som jeg faktisk ikke synes, der er gund til at gøre, siger Peter Rahbæk Juel, borgmester Odense.

Oversigt

    Oversigt