Nu tilhører Vigelsø igen fuglene

Stormen Bodil oversvømmede en meget stor del af Vigelsø i Odense Fjord. Nu er genopretningsarbejdet færdigt, og fuglene kan igen flytte ind.

De tonstunge arbejdsmaskiner har nu igen forladt Vigelsø for at give plads til øens naturlige beboere, fuglene.

December-stormen Bodil smadrede digerne og ødelagde tilbage i 2013 masser af natur på Vigelsø i Odense Fjord. Naturstyrelsen har efterfølgende flyttet rundt på enorme mængder jord i en storstilet naturgenopretning, og i dag var de så klar til at lade et større område oversvømme.

De oprindelige diger havde siden slutningen af 1800-tallet beskyttet landbrugsjorden på øen. Men ved dige-gennembruddet blev 27 hektar strandenge oversvømmet, hvilket ret hurtigt fik negativ betydning for fuglelivet. Derfor har Naturstyrelsen nu reetablere de tabte strandenge.

For en pris på mellem fire og fem millioner kroner har en entreprenør genskabt de 27 hektar lavvandet strandenge, der er nødvendige for, at Vigelsø atter kan blive det fuglereservat, det har været siden Naturstyrelsen i slutningen af 1990 købte øen.

- Fremover skal vi ikke bruge penge på at vedligeholde digerne. Det har faktisk kostet en del over årene. Nu flyttet vi jord, der ligger højt, ned på de områder der blev oversvømmet. Og hvor jorden er blevet fjernet, skabes der nu strandenge. Faktisk er det fremtidssikret, så strandengene kan bestå når vandstanden i verdenshavene stiger, siger Vibeke Lindberg Birkelund, der er civilingeniør i Naturstyrelsen og ansvarlig for et stykke nødvendigt naturgenopretning på Vigelsø.

På den 'nye Vigelsø' er der lavet små øer til fuglene, og i løbet af et års tid vil naturen selv have sørget for engområder med siv, græs - og masser af fugleliv.

Oversigt

    Oversigt