I det fynske folks tjeneste

Ny plan skal løse pres på busterminal

Busserne i Odense er kommet i klemme. Flere passagerer og letbanens rute gennem byen gør det nu nødvendigt at etablere en helt ny busterminal.

Foto: Ole Holbech

Poltikerne i By- og Kulturudvalget i Odense skal tirsdag tage stilling til, hvordan fremtidens busterminal i Odense centrum skal se ud.

By- og Kulturudvalget har bedt By- og Kulturforvaltningen, om at undersøge muligheden for at benytte området nord for Odense Banegårds Center til busterminal og samtidig vurdere virkningen af decentrale busterminaler forskellige steder uden for bymidten.

Forvaltningen skulle også undersøge muligheden for at indrette busholdeplads i kælderen under den tidligere postterminal.

I indstillingen til By- og Kulturforvaltningen anbefaler forvaltningen, at tage området bag banegården i brug til busholdeterminal. Forvaltningen anbefaler ikke, at der oprettes decentrale busterminaler uden for bymidten, da passagererne så i større omfang skal skifte mellem busserne. 

- Jo flere skift en passager skal foretage på en rejse fra A til B, jo større er risikoen for fravalg af offentlig transport, skriver forvaltningen.

Postterminal afvist som ny busholdeplads

Forslaget om at indrette busholdeplads under den tidligere postterminal bliver skudt ned af forvaltningen.

Undersøgelser af den gamle postterminal viser nemlig, at der kun kan holde 6-7 busser samtidigt, og hvor den ønskede kapacitet er en plads, hvor 10 busser kan holde samtidigt.

- Ydermere skal der foretages ombygninger af bærende konstruktioner, og den ønskede forbindelse til Thomas B. Thriges Gade kan ikke etableres, på grund af den store forskel i terræn mellem bygning og vej. Der skal endvidere påregnes væsentlige udgifter til indretning af en indbydende og tilgængelig terminal, skriver forvaltningen til politikerne.

Indtil videre er det dog kun fremtidsplaner, da der er ikke afsat penge til en ny busterminal.

 

Fakta: Omorganisering af trafik og byrum omkring OBC

  • Når letbanen etableres på Østre Stationsvej, omorganiseres trafikken omkring OBC. Dette påvirker også busserne og kræver derfor etablering af en ny busterminal.
  • Med baggrund i Statens forventninger om vækst i den kollektive trafik, forventes en årlig vækst på 2,5 procent for busserne fremadrettet. Denne forventede vækst er indarbejdet i FynBus' trafikplan fremadrettet og giver et krav om plads til betjening af 10 busser samtidigt i en fremtidig busterminal nord for OBC. Ydermere forventes 50 procent flere passagerer til og fra Odense Banegård frem mod 2030, grundet indførelse af timemodellen, etablering af Odense letbane og indsættelse af nye bussystemer på Fyn.
  • By- og Kulturforvaltningen har derfor igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for området, hvor en placering af en fremtidig busterminal indgår som et væsentligt element i planen.
Kilde: By- og Kulturforvaltningen