I det fynske folks tjeneste

Odense-borgere skal sortere affaldet

Beboerne i udvalgte områder i Odense skal som forsøg sortere deres husholdningsaffald på en ny måde.

Foto: Ole Holbech

Forsøget løber et år, og det sættes i gang af Odense Kommune og Odense Renovation.

- Forsøget sættes i gang, fordi der er behov for at indsamle erfaringer med nye indsamlingsmetoder, så vi kan leve op til målet for Odense Kommunes affaldsplan om 50 procents genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022, fortæller Odense Renovation.

Otte boligområder med cirka 2000 husstande er med i forsøget og skal hjælpe med at evaluere sorteringen.

De otte boligområder, som er udvalgt, består af både etageejendomme, rækkehuse og villaer. De involverede beboere får i disse dage et informationsbrev.

Læs mere om forsøget her.

 

Forsøget tester to forskellige sorteringsmetoder:

Model1:
Deltagerne fåraffaldsbeholdere med 2 rum i hver - til madaffald, restaffald, blandet plast og metal samt blandet papir og pap.
Model2:
Deltagerne får 3 affaldsbeholdere, der også har 2 rum i hver, men med mere plads til affaldet og et ekstra rum til glas.