Penge tilbage: Fjernvarmekunder har betalt for meget

Fjernvarme Fyn må ikke tjene penge, og da forbrugerne har betalt for mange penge for varmen, er der nu på penge på vej tilbage til odenseanerne.

Nu skal de odenseanske fjernvarme-kunder have penge tilbage. Ondag behandler økonomiudvalget i Odense Kommune et forslag om, at kunderne skal have refunderet de penge, de har betalt for meget.

Selskabet Fjernvarme Fyn Distribution A/S foreslår, at både energibidraget og transportbidraget bliver nedsat.  

For et standard parcelhus på 130 kvadratmeter vil det betyde en ændring i udgiften til fjernvarme på 357 kroner årligt. Tilbagebetalingen vil dog først træde i kraft fra den 1. juli i år, og derfor vil det også kun være en tilbagebetaling på 178 kroner i år.  

Må ikke tjene penge

Fjernvarme Fyn Distribution A/S er omfattet af 'hvile-i-sig-selv'-princippet. Det betyder, at virksomhedens indtægter og udgifter over en årrække skal gå i nul.

I forbindelse med et kig på regnskabet for 2017 er der blevet konstateret et overskud eller en overdækning, som bunder i forskellen mellem selskabets opkrævede takster og faktiske udgifter. 

Der er altså blevet opkrævet flere penge af de fynske fjernvarme-kunder, end selskabet egentlig har haft af udgifter. 

Udover de private husstande kommer tilbagebetalingen også erhvervskunderne til gode, og det vil understøtte byens mål om at skabe flere virksomheder og arbejdspladser, lyder vurderingen fra borgmesterforvaltningen. 

Beslutningen om at nedsætte taksterne blev besluttet på Fjernevarme Fyns bestyrelsesmøde i april, men skal formelt godkendes af Odense Byråd.