Rådmand var med til at give sig selv en næse

Rådmand Søren Windell (K) fra Odense modtog tirsdag en pænt stor næse for at have sendt en dagsorden ud til pressen, før indholdet var kendt af resten af udvalget

Rådmand Søren Windell (K) erkender, at han var for hurtig, da han tidligere i april sendte en dagsorden ud til TV2/Fyn.

Rådmanden stemte derfor tirsdag sammen med resten af Ældre- og Handicapudvalget for at give sig selv en næse.

Dagsordenen, som blev lækket, indeholdt administrationens forslag til en række besparelser på kernevelfærden for 34 millioner kroner. Materialet blev dog først publiceret i pressen efter, at indholdet var blevet delt med offentligheden på kommunens egen hjemmeside.

Men det var ikke nok til at formilde medlemmerne i Ældre- og Handicapudvalget. Et enigt udvalg godkendte derfor en resolutionstekst, som blev foreslået af det socialdemokratiske flertal.

Her skriver udvalget blandt andet, at man finder det dybt kritisabelt, at rådmanden er gået til pressen med materiale, mens det stadig var fortroligt. Og man finder det også dybt kritisabelt, at rådmanden på et møde den 21. april overfor udvalget afviste, at det var ham, som havde lækket materialet.

Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen senest 12. maj skal besvare en række spørgsmål. Blandt andet om rådmanden tidligere har talt usandt eller delt fortrolige dokumenter.

"Ældre- og handicapudvalget anser rene og klare svar på ovenstående spørgsmål, som det første og absolut nødvendige skridt i forsøget på at genoprette tilliden...", skriver udvalget i resolutionsteksten.

Du kan læse hele resolutionsteksten her:

 

BESLUTNING

Et enigt udvalgte valgte at behandle sagen.

Socialdemokratiet fremsætter følgende forslag til beslutning:

Rådmand Søren Windell erkender, at han fra sin egen private mail har delt udvalgsdagsordenen (udvalgsmødet til 21. April) til TV2 Fyn på et tidspunkt, hvor dagsordenen var et fortroligt forvaltningsdokument og før, at det ansvarlige udvalg fik adgang til dagsordenen. Endvidere erkender rådmanden, at have talt usandt over for Ældre- og Handicapudvalget, da han på udvalgsmødet den 21. April direkte adspurgt benægtede, at have lækket udvalgsdagsordenen til pressen. Det har skabt en tillidskrise mellem rådmand og udvalg, som det påhviler rådmanden et stort ansvar for at genoprette.

Ældre- og Handicapudvalget finder det dybt kritisabelt:

 • At rådmanden har lækket en ikke udsendt dagsorden til pressen
 • At udvalget ikke som de første har modtaget dagsordenen
 • At rådmanden ved at gå uden om udvalget har givet sig selv en fordelagtig position i pressen
 • At rådmanden talte usandt over for ældre-/handicapudvalget, da han den 21. April benægtede, at have lækket udvalgsdagsordenen
 • At der skulle gå næste en uge før rådmanden stoppede med den usande forklaring på den lækkede dagsorden
 • At rådmandens håndtering af sagen har kompromitteret det tillidsforhold, som ethvert velfungerende samarbejde skal bygge på

Endvidere rejser sagen en række centrale spørgsmål, som Ældre- og Handicapudvalget kræver svar på:

 • Præcis hvilke aktører har Ældre- og Handicaprådmanden delt den pågældende dagsorden med via sin private mail?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden tidligere delt andre forvaltningsdokumenter via sin private mail?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden talt usandt på andre udvalgsmøder?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden talt usandt i andre officielle sammenhænge?
 • Har Ældre- og Handicaprådmanden i andre tilfælde tilstræbt at omgås aktindsigtreglerne?
 • Hvad er rammerne omkring en rådmands brug af privat mail i arbejdsrelaterede anliggende?
 • Må en rådmand sende officielle forvaltningsdokumemnter fra en privat mail?
 • Må en rådmand bruge en privat mail for at undgå aktinsigtsreglerne?
 • Har en rådmand en forpligtigelse til at tale sandt i sit udvalg?
 • Har en rådmand en forpligtielse til at tale sandt, når han udtaler sig om en sag i offentligheden?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har brugt sin private mail til arbejdsrelaterede forhold?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har talt usandt i offentligheden?
 • Har forvaltningen kendskab til andre tilfælde, hvor rådmanden har talt udsandt i udvalget?
 • Har forvaltningen kendskab til øvrige forhold, som udvalget bør kende, for at kunne danne sig helt dækkende billede af rådmandens adfærd og handlinger i denne sag?

Ældre-og Handicapudvalget anser rene og klare svar på ovenstående spørgsmål, som det første og absolut nødvendige skridt i forsøget på at genoprette tilliden mellem rådmand og udvalg. Ældre- og Handicapforvaltningen og Ældre- og Handicaprådmanden pålægges at give Ældre- og Handicapudvalget skriftligt svar på førstkommende udvalgsmøde.

Såfremt Ældre-/Handicapudvalget får tilfredsstillende svar på ovennævnte spørgsmål, så ser udvalget ingen grund til foreløbigt at gennemføre den undersøgelse, som foreslås i initiativretssagen.

Et enigt udvalg godkendte socialdemokratiets forslag til beslutning.