I det fynske folks tjeneste

Reagerer på negativ social kontrol: - De gamle mænd skal stoppes

Peter Rahbæk Juel vil stoppe religiøst råd, som styrer unges liv. Mandag mødes kommune, politi og en række aktører fra civilsamfundet i Odense.

Peter Rahbæk Juel har indkaldt til hastemøde om negativ social kontrol. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det må aldrig blive normalt, at der er nogle gamle mænd, der sidder og bestemmer, hvad der skal ske med unge menneskers liv.

Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune

Odense Kommunes borgmester Peter Rahbæk Juel (S) indkalder mandag Fyns Politi og en række aktører fra civilsamfundet i Odense til et hastemøde.

Indkaldelsen sker efter det er kommet kommunen til kendskab, at tre imamer i Odense har startet et religiøst råd.

Læs også Songuls far giftede hende væk: - Andre skal ikke stå alene, som jeg gjorde

Blandt mødedeltagerne er folk, som har kendskab til de religiøse miljøer og indblik i problemerne med negativ social kontrol i blandt andet Vollsmose.

- Vi har valgt at gå forrest i kampen mod negativ social kontrol. Altså hvor der er nogle der, ud fra religiøse eller kulturelle dogmer, bestemmer hvad unge mænd og kvinder skal på negativ vis, og simpelthen indskrænker deres frihed, siger borgmesteren.

Han oplyser, at det drejer sig om langt over tusind unge, fortrinsvis kvinder, som er udsat for og oplever negativ social kontrol. 

- Det er vi meget optaget af at få gjort op med, for det skal ikke være sådan, at der er nogen, der laver et selvbestaltet råd og etablerer en parallel retsinstans eller begynder at styre menneskers liv, siger Peter Rahbæk Juel og slår fast:

- Der er kun ét sæt regler i Danmark, og det er dem, vi alle sammen skal vi skal leve efter. Så det er vi nødt til at gøre op med.

Peter Rahbæk Juel peger på, at konsekvenserne af et religøst råd er, at det ikke er den enkelte som styrer sit eget liv.

- I Danmark har vi jo nogle frihedsrettigheder. Vi har ret til at bestemme, hvem vi gerne vil giftes med. Vi har ret til at tage en uddannelse. Vi har ret til at tage et job og dermed kunne forsørge os selv og have en frihed i livet. 

- Det skal der ikke være nogle, som sidder og styrer hen over hovedet på folk, siger borgmesteren og tilføjer, at han har mødt rigtig mange unge mennesker fra indvandrermiljøer, som fortæller om, hvordan den negative sociale kontrol gør, at de bliver de overvåget og styret stik mod, hvad de egentlig selv har lyst til.

- Den frihedskamp er afgørende vigtigt, at vi hjælper dem med at tage, så de kan få lov til at realisere det liv, de ønsker for dem selv, og ikke et liv, som nogen andre ønsker for dem.

Penge til indsats

I det netop vedtagne budget for 2021 er der afsat to millioner kroner til en styrkelse af indsatsen mod negativ social kontrol.

Med de penge ønsker Peter Rahbæk Juel, at få implementeret de anbefalinger, som ekspertgruppen er kommet med (se faktaboks herunder).

- Og så skal vi ret hurtigt i gang med at støtte civilsamfundet i området, have støttet foreninger, der arbejder med at tage det her oprør nedefra, fordi det har den stærkest mulige effekt.

Læs også Følg corona-situationen: Socialministeriet indkalder til pressemøde

Samtidig mener borgmesteren, at det er vigtigt at kommunen og han som borgmester holder fanen højt i værdikampen.

- Det duer jo ikke, at der er nogle gamle mænd, som jo er dem der burde være de klogeste, der går i gang med en fuldstændig misforstået rådgivning af, hvad med unge menneskers liv skal være i Danmark.

- Det burde de simpelthen være for kloge til. De burde kende det land, de lever i, siger borgmesteren.

Han slår fast, at det handler om at få sat foden ned og få gjort det tydeligt, hvad der er normalt og unormalt i Danmark.

- Det her er ikke normalt. Det må aldrig blive normalt, at der er nogle gamle mænd, der sidder og bestemmer, hvad der skal ske med unge menneskers liv.

Fakta

Odense Kommune udgav i august en rapport, der afdækker omfanget af negativ social kontrol i kommunen.

 

I rapporten er der også listet en række forslag, som kan afhjælpe problemet:

  1. Etablér en enhed for negativ social kontrol - en enhed der udelukkede fokuserer på arbejdet med negativ social kontrol. Enheden skal være et center for viden og vidensdeling, og den skal fokusere på at skabe en reel forandring og understøtte frigørelsen blandt de mennesker.
  2. Udarbejd målrettede handleplaner, som nøglemedarbejdere kan eksekvere. Klare handleplaner og vejledninger inden for forskellige områder og faggrupper. Handleplanerne skal også sikre en fælles forståelse af negativ social kontrol. 
  3. Støt de unges opgør med negativ social kontrol. Odense Kommune bør derfor styrke indsatsen med socialrådgivere, tilknyttet folkeskolerne, da det kan hjælpe til at spotte tidlige tilfælde af negativ social kontrol.
  4. Flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres og i uddannelse og beskæftigelse. Odense skal støtte minoritetsetniske kvinder mest muligt i deres ret til selvbestemmelse og frihed og bør aktivt bekæmpe forældede familiemønstre.
  5. Strategisk samarbejde med civilsamfundsaktører og boligsociale foreninger i udsatte områder. mange etniske minoritetspersoner er systemangste, og derfor finder det vanskeligt at søge og få hjælp af de kommunale myndigheder. Der er derfor behov for at bygge bro mellem borgere og myndigheder.