Rema, Netto eller historisk bygning?

I Vestergade ligger en gammel bygning, som både politikere og ejeren vil rive ned for at bygge boliger, p-kælder og supermarked. Men det er en glidebane, mener kritiker.

Vestergade forfra. Forhusene på ejendommen er opført omkring 1840 og i 1928 kom der en facadeændring.
Vestergade forfra. Forhusene på ejendommen er opført omkring 1840 og i 1928 kom der en facadeændring.
Vestergade forfra. Forhusene på ejendommen er opført omkring 1840 og i 1928 kom der en facadeændring.
Vestergade forfra. Forhusene på ejendommen er opført omkring 1840 og i 1928 kom der en facadeændring.

Det er ejeren af ejendommen Vestergade 96, der vil rive den gamle ejendom ned for at bygge nyt med dagligvarebutik, boliger og parkeringskælder.

Men den gamle bygning er en del af Odenses historiske centrum, og derfor kræver en nedrivning byrådets tilladelse og en ny lokalplan.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at By- og Kulturudvalget godkender planerne, så nedrivningen kan begynde, og det nye byggeri kan opføres.

Den pågældende bygning er vurderet til karakteren seks på en skala fra et til ni, hvor et ettal betyder meget bevaringsværdig.

Seks er altså en karakter i den lave ende.

Kulturarvschef hos Odense Bys Museer er dog langt fra begejstret for den plan.

- Det er jeg rigtig ærgerlig over. Bygningen kunne godt bevares og restaureres nænsomt, fortæller Jens Toftgaard.

Hvis sagen godkendes, så frygter Jens Toftgaard, at den kommer til at danne præcedens, så andre ejere også vil ansøge om at få revet gamle bygninger ned.

By- og Kulturforvaltningen anbefaler nedrivningen, fordi det vil skabe mere liv i den ende af byen.

Bygning skal passe ind hensynsfuldt

Forvaltningen har dog også nogle krav til den nye bygning:

Forudsætningen for en nedrivning vil dog være, at en ny bebyggelse bidrager positivt til oplevelsen af gaderummet. Det betyder blandt andet, at:

· Bygningen skal indpasses hensynsfuldt i gadeforløbet med respekt for de kulturhistoriske værdier.

· Nybyggeriet kan opføres med en nutidig formgivning, men skal indordne sig i forhold til den bevaringsværdige bygningsmasses detaljering og proportioner. Dette kan blandt andet være ved murdetaljer omkring vinduer og døre, samt ved vandrette markeringer i facaden. Det kan for eksempel være ved en markering af stueetagen med en anden detaljering, eller ved skift i farve og overflade.

· Den håndværksmæssige kvalitet skal modsvare kvaliteten af de øvrige bevaringsværdige ejendomme i gadeforløbet.

· Facaderne skal udformes, så de tilpasses de gængse facadelængder i gadebilledet - så oplevelsen af en lang, ensformig facade undgås.

Fra By- og Kulturforvaltningens indstilling til dagsordenen den 28. oktober.

Læs indstillingen her på dagsordenen