I det fynske folks tjeneste

Skæbnedag for skoler

Torsdag aften tager Odense Byråd fat på sidste etape af forhandlingerne om skolernes fremtid.

Står det til børn- og ungerådmand Stina Willumsen skal skolernes fremtid afgøres torsdag aften eller natten til fredag.

Flere modeller har været i spil; men det undgås næppe at flere skoler skal lukke, og at skoledistrikter slås sammen.

De lukningstruede

De skoler, der senest har været nævnt som truet af lukning er flg.:

  • Humlehaveskolen
  • Højstrupskolen
  • Tornbjerg Skole
  • Ejbyskolen
  • Lumby eller Stige Skole.

I forhold til det første forslag, der blev fremlagt op til budgetlægningen i efteråret overlever Spurvelundsskolen og Skt. Klemensskolen.

Vestre Skole, Hunderupskolen og Åløkkeskolen bliver samlet til én ny  Centrumskole dog med forskellige adresser.

Det betyder, at Vestre Skole omdannes til Ungeskole for de ældste elever fra Vestre, Hunderup og Åløkkeskolen.

At Åløkkeskolen fortsætter som børneskole (0.-6.klasse)

Og at Hunderupskolen omdannes til børneskole for 0.-6. klasser i det nye samlede skoledistrikt som i dag udgør Vestre Skole og Hunderupskolens skoledistrikter.