Skal 40 meter høj pylon udskiftes? Årelang strid om bulet vartegn skal afgøres

Odense Kommune har hevet stålfirma i retten for at få udbedret skader på den 40 meter høje pylon på Byens Bro.

Skal et af Odenses største vartegn skiftes ud på grund af buler? Det er kernen af en tvist mellem Odense Kommune og stålvirksomheden Bladt Industries, der afgøres i disse dage.

Mandag startede en voldgiftsag mellem de to parter, og den fortsætter tirsdag og onsdag.

Omdrejningspunktet er pylonen på Byens Bro, og sagen har været længe undervejs. Allerede for otte år siden konstaterede man, at pylonen blev leveret med buler og dårlige svejsninger. Alligevel valgte man at rejse den, for broen skulle stå færdig i slutningen af maj 2015 som et nyt vartegn i Odense.

Pylonen udgør broens øjefang og drager referencer til stoppenålen fra det kendte H.C. Andersen eventyr. Men netop pylonen har været fyldt med fejl fra start. Odense Kommune kræver fejlene udbedret, så pylonen kan stå blank, æstetisk og med glatte overflader - som den var bestilt.

Men Bladt Industries, som gennem tiden har nægtet at fortælle om virksomhedens syn på sagen, er ikke enig, siden sagen er endt i en voldgift. 

Det er advokatfirmaet Molt Wengel, som kører sagen for Odense Kommune, og der har som forberedelse til sagen i voldgiftsretten været flere møder med skønsmænd, der har forholdt sig til, hvad det vil koste at udbedre de mangler, som det vurderes, der er på pylonen.

Hvor store omkostningerne vil være til at reparere pylonen kosmetisk er ikke oplyst offentligt, men den samlede omkostning for broen, da den blev bygget i 2015, var omtrent 116 millioner kroner.

Otte år undervejs

De første fem år efter opførelsen af broen gik Odense Kommune ad diplomatiets vej, for at få Bladt Industries til at udbedre de skader, som af flere fagfolk er blevet kaldt 'uoprettelige', medmindre man udskifter pylonen.

Men i 2020 blev det tilsyneladende nok for Odense Kommune, som lagde sag an mod producenten.

Sagen er flere gange undervejs blevet forsinket. Senest sidste år, da de skønsmænd, som skal vurdere skadens omfang, blev skiftet ud.

Men onsdag, hvor sagen ventes at få sin afslutning, finder vi formentlig ud af, hvem der skal betale for at udbedre skaderne på den 40 ton tunge pylon.

Ingen strukturel betydning

"Stoppenålen" er blot en dekorativ skal udenom den bærende kerne i pylonen. Dermed har der ikke været noget hastværk med at få den repareret.

Den bærende kerne er nemlig sund og solid, og det er det vigtige i forhold til de gående og cyklendes sikkerhed.

Ironisk nok har broen i 2015 modtaget en pris fra "European Convention for Constructional Steelwork" for netop stålarbejdet. I broen indgår 435 ton stål.

Hvad er en voldgiftsag?

Ikke første retssag

Det er ikke første gang, Odense Kommune lægger sag an mod et firma i forbindelse med Byens Bro. 

Senest var det grundejere ved broen, som måtte en tur i retten, da kommunen krævede penge for den værdiforøgelse som broen gav grundene. Ejerne afviste.

Men Østre Landsret afgjorde, at grundejer Finn Thomsen og HF/ VUC Fyn skulle betale i alt 3,7 millioner kroner til opførelsen af Byens Bro i Odense.

Hvorvidt voldgiftdommen i sagen om Byens Bros pylon offentliggøres, vides endnu ikke. Offentliggørelse vil kun ske, hvis begge parter indvilliger i det.

En lang strid om pylonen på Byens Bro afgøres i disse dage.
En lang strid om pylonen på Byens Bro afgøres i disse dage.
Foto: Flemming Ellegaard

Oversigt

    Oversigt