Sundhedsplejersker spritter af

Vægten til at veje de små børn med, får nu følge af håndsprit og håndsæbe som fast udstyr i sundhedsplejerskernes arbejdstaske.

For selv om det er mere end 100 år siden, at Florence Nightingale håndhævede vigtigheden af god hygiejne, er der stadig et behov for at skærpe opmærksomheden på risikoen for at smitte med bakterier og virus.

Derfor griber sundhedsplejerskerne i Odense Kommune nu i egen barm. De har udarbejdet en hygiejnepolitik, som udstikker nogle retningslinier for god hygiejne i forbindelse med, at de undersøger børn i hjemmet eller i skolen.

Både den direkte og indirekte kontaktsmitte er af stor betydning for om man bliver syg. Afbrydning af smitteveje sikres derfor bedst ved at have en god håndhygiejne og rengøre de rekvisitter, som bruges i undersøgelsen af børnene.

- Selv om vi er uddannede som syge - og sundhedsplejersker og mener at have en god hygiejne, bør vi med jævne mellemrum drøfte med hinanden om hygiejnen i vores arbejde med børn og familier er tilstrækkelig.  Håndvask er jo f.eks. en enkel procedure som vi altid bør udføre i omgangen med børn. En hygiejnepolitik er med til, at vi efterlever de forholdsregler, der er nødvendige for at vi ikke er med til at bære smitte rundt til familierne eller børnene i skolen, forklarer sundhedsplejerske Vibeke Stage, som også er én af initiativtagerne til hygiejnepolitikken, i en pressemeddelelse.