Unge brugte bevaringsværdig bygning - nu skal den rives ned

Bevaringsværdig stråtækt bindingsværk-bygning i Højby er i så dårlig stand, at den formentlig vil blive revet ned.

 Følger By- og Kulturudvalget i Odense Kommune forvaltningens indstilling vil en 162 år gammel bygning i Højby snart være en saga blot.

quote Desværre er det en sag, som er et udtryk for lovgivningen

Jens Toftgaard, kulturarvschef, Odense Bys Museer

Bygningen beskrives nemlig i så dårlig stand, at selv Fyn Politi er bekymret.

I sagsfremstillingen fremgår det at Fyns Politi har kontaktet ejeren af bygningen, fordi unge mennesker opholder sig i den.

Politiet frygter, at de unge vil komme tilskade og har derfor bedt ejeren om, at "sikre bygningen for indtrængen af personer".

Med andre ord betragtes den stråtækte bindingsværk-bygning som så faldefærdig, at den bør jævnes med jorden.

Et skråplan

Og det er da også forvaltningens indstillingen til udvalget. Men der er ikke nogen automatik i den proces, hvis det alene står til udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen (S).

Han hejser et flag og mener, at man skal være opmærksom på, at der kan være en uheldig udvikling i sådanne sager.

- Generelt er det skråplan, at ældre huse, som er bevaringsværdige, bevidst forfalder og ender med en nedrivningstilladelse. Det skaber en dårlig præcedens, siger Anders W. Berthelsen og tilføjer, at han endnu ikke har en endelig holdning til den konkrete sag.

Dermed mener han, at man skal have for øje, at ejendomme kan blive opkøbt og ejerne derefter lader dem forfalde, så en nedrivning er uundgåelig.

Kulturarvschef Jens Toftgaard fra Odense Bys Museer er af samme holdning som Anders W. Berthelsen.

- Desværre er det en sag, som er et udtryk for lovgivningen. Man kan ikke give et påbud om at holde bygningen vedlige.

- Og denne er ikke holdt vedlige, og så er det kun et spørgsmål om tid før den forgår, siger Jens Toftgaard og tilføjer, at her er der en ejer som har ladet bygningen forgå.

Plaget af rotter og tæt på sammenbrud

Den pågældende bygning betragtes som bevaringsværdig, men beskrives samtidig som "som faldefærdig med højrisiko for sammenstyrtning".

Af et notat fremgår det, at flere indvendige vægge er væltet eller under sammenstyrtning, og at flere bærende og afstivende bjælker er sammenstyrtede eller under sammenbrud. Desuden er flere spær svækket med risiko for sammenbrud og flere gulve er undermineret og sammenbrudt. 

Af samme grund er bygningen nu afspærret med meter højt hegn.

Bygningen har iøvrigt stået ubrugt hen i mange år og er plaget af rotter.

Om bygningen skal leve videre eller om den skal rives ned tages der formentlig en beslutning om, når By- og Kulturudvalget har punktet på dagsordenen tirsdag i næste uge.