I det fynske folks tjeneste

Virksomheder skal hjælpe med voksenvenner

Børns Voksenvenner går utraditionelle veje i hvervningen af frivillige med ny kampagne er rettet mod virksomheder.

Foreningen Børn Voksenvenners Lokalafdeling i Odense mangler frivillige.

Børns Voksenvenner etablerer besøgsvenskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn og unge, som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen.

I de seneste 4 uger er der kørt en målrettet informationskampagne for at få kontakt med ressourcerige voksne, idet en gruppe børn i øjeblikket venter på at få en voksenven.

Kampagnen har rettet sig mod 60 virksomheder i Odense Kommune.

Dels er 46 arbejdspladser, der er med i Socialt Netværk - Fyn kontaktet, dels 14 andre virksomheder, der kunne tænkes at være interesseret i at høre om foreningens arbejde.

Det sociale engagement hos virksomhederne har indtil nu resulteret i flere aftaler om informationsmøder og dialogmøder med ledelse og ansatte, ligesom der er kommet mange positive tilkendegivelser om initiativet.

- Vi glæder os i foreningen over at se, at det sociale ansvar ikke alene handler om det rummelige arbejdsmarked, men at der også er voksne, der viser interesse for at blive voksenven. Vi håber, at rigtigt mange har tid og lyst til at knytte kontakt og venskab med et barn eller en ung. Der er især brug for mænd i øjeblikket, siger Elsa Knudsen,
bestyrelsesmedlem i Børns Voksenvenner Odense.

www.voksenven-odense.dk