I det fynske folks tjeneste

Vrede over squashplaner i Odense

Direktøren for det private Excerzise Fitnesscenter på Nyborgvej i Odense kommer med et sidste opråb, inden Odense Byråd onsdag skal tage stilling til planer om etablering af et nyt squashcenter. Det kan ende med en retssag.

Strid om squashfaciliteter i Odense

Private udkonkurreret af kommunale kroner

Direktør Michael Knudsen, Excerzise Fitnesscenter & Squash og Fitness A/S på Nyborgvej, har sendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer op til det næste byrådsmøde, onsdag.

Det sker for at advare imod, hvad Michael Knudsen ser som en stor og dyr fejl.

Han mener, at et squashcenter støttet af offentlige midler vil udkonkurrere de private squashbaner i byen. Derfor er han allerede igang med at forberede en erstatningssag mod Odense Kommune.

Uholdbare argumenter

I sit brev gendriver Michael Knudsen alle argumenter for at bygge seks nye baner til en samlet pris på omkring 16,7 millioner kroner.

Nogle hovedargumenter er:

  • Odense Squash Club har ikke råd til at betale lejen i Exerzice Fitnesscenter.
  • Der mangler squashbaner til folkeoplysende aktiviteter uden at indblande kommercielle interesser.
  • Der mangler faciliteter til at tiltrække store squasharrangementer

Michael Knudsen peger på at lejeudgifterne ikke bliver lavere i det ny center, men at det blot fremover er det offentlige, der betaler. Vel at mærke til en sportsgren med et begrænset antal udøvere.

At folkeoplysende aktiviteter ikke kan fungere i kommercielle faciliteter mener Michael Knudsen er en smart vending brugt af Odense Squash Club for at få kommunen til at betale for deres baner. - Når vi lejer ud til en squashforening blander vi os ikke i deres ting, skriver han i brevet.

Han peger også på, at der har været afholdt flere store arrangementer i de eksisterende faciliteter, bla. VM for damer, med stor succes.

Endelig har han regnet ud, at hvis der kommer seks nye baner får Odense 10 gange så mange baner pr. indbygger som i København.

Overvejer erstatningssag

I afslutningen af sit brev kommer Michael Knudsen med en slet skjult trussel om at anlægge sag mod Odense Kommune for konkurrenceforvridning.

Han er overbevist om, at hvis planerne gennemføres, må Exerzice Fitnesscenter lukke baner, og det koster penge.

Derfor vil Michael Knudsen få lavet et jurdisk reponsum fra specialister i kommunalret med henblik på en kommende erstatningssag. Der kan blive tale om et tocifret millionbeløb, som skatteyderne også skal betale, mener han.

Odense Kommune har bevilget et anlægstilskud på 4 millioner kroner og stiller desuden garanti for et lån i Lokale- og Anlægsfonden på 16, 7 millioner kroner. Hertil kommer tilsagn om tilskud til driften af centret.

Se byrådets dagsorden