Ros til psykiatrien i region Syddanmark for mindre brug af tvang

Region Syddanmark bruger fortsat mindre tvang i psykiatrien, og det udløser nu ros fra Sundhedsstyrelsen.

Psykiatrien i Region Syddanmark har nedbragt anvendelsen af bæltefikseringer og beroligende medicin gennem det seneste år. Resultaterne udløser anerkendelse i Sundhedsstyrelsens rapport Monitorering af tvang i psykiatrien, 1. juli 2016 – 30. juni 2017, som netop er offentliggjort. Der er dog stadig områder, hvor syddansk psykiatri har en udfordring.

Det fremgår af rapporten, at Psykiatrien i Region Syddanmark har opnået et fald i antal personer og i andelen af indlagte patienter, der bæltefikseres. Desuden ses et fald i antallet af langvarige bæltefikseringer over 48 timer samt et fald i anvendelsen af beroligende medicin med tvang.

En udvikling, Sundhedsstyrelsen betegner som positiv. Af rapporten fremgår også, at psykiatrisygehuset skal have vendt udviklingen, hvad angår korte og mellemlange bæltefikseringer samt brug af fastholdelser og af den samlede brug af tvang over for både børn, unge og voksne. 

- Bag fakta gemmer sig en stor indsats fra hele psykiatrisygehuset, og det får vi også brug for fremover for at komme i mål med de områder, hvor vi endnu ikke er på plads. Blandt andet må vi konstatere, at brugen af tvang over for vores yngste medborgere er steget. Den udvikling skal vendes, og det arbejder vi målrettet på. Samtidig arbejdes der på at fastholde og bygge videre på sygehusets gode resultater. At forebygge tvang kræver, at vi både på ledelsesniveau og hos medarbejderne helt tæt på patienterne kan tænke i at gøre vores arbejde anderledes, end vi plejer, siger Anders Meinert Pedersen, lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Fokus på nedbringelse af tvang

Psykiatrisygehuset arbejder fokuseret og med forskellige tilgange for at forebygge tvang. I 2017 er der indført bæltefrie afsnit på alle afdelinger, og der er, i samarbejde med kommuner og bosteder, fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 

Alt skal bidrage til, at Psykiatrien i Region Syddanmark holder kurs mod målet om at halvere al tvang i 2019 – et år før den nationale deadline.

Sundhedsstyrelsens rapport er en opfølgning på de partnerskabsaftaler, der blev indgået mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og de fem regioner med henblik på at halvere anvendelsen af tvang i 2020.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens rapport her