365 cpr-numre var tilgængelige for andre patienter

På grund af en fejl fra en ekstern leverandør har cpr-numre på OUH-patienter på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D i Svendborg været tilgængelig for andre patienter i næsten syv måneder.

Cpr-numre på 365 OUH-patienter på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D har potentielt været synlige for op til seks andre patienter i forbindelse med en digital udfyldelelse af et oplysningsskema.
 
Det skriver OUH Svendborg Sygehus i en pressemeddelelse.
   
Her kan man læse: "Ved en meget beklagelig fejl har navne og cpr-numre på udvalgte patienter fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D i visse tilfælde fremgået af en liste, som helt eller delvist har været tilgængelig for andre patienter, mens disse udfyldte et oplysningsskema fra afdelingen".
 
Ifølge OUH har hovedparten af cpr-numrene været vist til én anden patient. Systemets log viser, at i alt seks personer potentielt har klikket sig frem til hele eller dele af listen over oplysningsskema-modtagere fra fejlen opstod i systemet i november 2017 til hullet blev opdaget og lukket 25. maj 2018.

Patient opdagede fejlen

- Det er fejlen, der ikke må ske, og vi beklager rigtig meget overfor de berørte. Vi bliver gjort opmærksom på fejlen af en patient, og får selvfølgelig lukket hullet straks. Men desværre har cpr-numrene allerede været synlige for fem andre patienter, inden vi bliver opmærksomme på problemet, og det er vi rigtig kede af, siger Anette Lund Frederiksen, som er chefjordemoder på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, i pressemeddelelsen.

Navnene og cpr-numrene fremgik af en samlet liste over modtagere af et oplysningsskema, som udsendes forud for et besøg i afdelingen, og modtagerlisten er udelukkende et internt arbejdsredskab for afdelingens personale.

I alt 200 cpr-numre er kun blev vist til en enkelt af de seks personer, mens de resterende 165 er blevet vist til flere af de seks patienter.

Fejl hos leverandør

- Desværre har dele af denne liste ved en menneskelig fejl hos en ekstern it-leverandør været tilgængelig for andre skema-modtagere, hvis de klikkede sig rundt i oplysningsskemaet på en helt bestemt, uheldig måde. Men det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke har været andre oplysninger tilgængelige end navn og cpr-nummer, samt indirekte oplysningen om, at patienten har modtaget et oplysningsskema fra OUH, siger Anette Lund Frederiksen.

Alle berørte patienter er allerede blevet informeret direkte via E-boks eller post.

Indberettet til Datatilsynet

OUHs egen it-afdeling har været i dialog med den eksterne leverandør for at sikre sig, at fejlen ikke kan ske igen, og hændelsen blev straks indberettet til Datatilsynet via Region Syddanmarks afdeling for Informationssikkerhed.

Der har ikke været adgang til sundhedsoplysninger og journalmateriale, og cpr-numrene har ikke været direkte tilgængelige via internettet eller søgemaskiner.