Broarbejde færdigt før tid

Svendborgsundbroen er nu helt åben igen to måneder før tidsfristen. Der kommer dog mere arbejde.

Siden 2012 har man arbejdet på at forstærke broens fortove og at udskifte kantbjælker, rækværker og lysmaster.

Det er forløbet planmæssigt og gjort færdig to måneder før den afsatte tid.

Det betyder at afspærringerne på begge fortove nu er væk, oplyser Vejdirektoratet.

Mere arbejde på vej

Der kommer dog mere arbejde på broen i 2014 og 2015.

I 2014 skal de såkaldte adgangsdæksler til brokassen lukkes eller udskiftes.

Under det hidtidige vejarbejde har man nemlig opdaget, at de ikke kan holde til den trafikale belastning.

Derefter skal broens slidlag fornys.

I 2015 skal broens fortove have ny kunststofbelægning.

I 2016 skal der etableres katodisk beskyttelse af sokler og piller, men det gøres fra vandsiden og berører ikke trafikken på broen.