Det mærker de i Svendborg: Flere bygger nyt med gammelt

Bæredygtigt byggeri vinder frem. Pengestærke aktører som pensionskasser investerer i stigende grad i bæredygtige byggerier. Udviklingen kan mærkes på Sydfyn. For her lever Claus Juul Nielsen af at genbruge mursten.

Claus Juul Nielsen samler en matgul mursten op.

- Den her kommer fra Nyborg Slot, hvor de er i gang med en større renovering. Så er det jo dejligt, de ringer til os i stedet for, at sten som den her ender i en markvej, siger han.

quote Det er egentligt investorerne, der driver væksten lige nu. Vi kan se, at de store pensionskasser, de får simpelthen et større afkast ved at investere i bygninger, der er bygget efter bæredygtige principper.

Christina Melvang, forretningschef for energi og byggeri, Miljøforum Fyn

Han vejer stenen i hånden.

- Det er sgu o.k. lige at bøje sig ned og samle en mursten op, rense den og bruge den igen.

Det er 15 år siden, Claus Juul Nielsen stiftede virksomheden Gamle Mursten. Dengang var der ikke mange, der tænkte på bæredygtighed i byggeriet.

Helt anderledes er det i dag.

- Tidligere solgte vi mest til mindre renoveringsopgaver. Men i dag er vi leverandører til større nybyggerier. Det er parcelhuse, kontorbyggerier, lejligheder, nye skoler, fortæller Claus Juul Nielsen.

Virksomheden har haft stigende omsætning de seneste otte år og beskæftiger i dag 17 ansatte.

Og det er ikke kun på Sydfyn, der er penge i at bygge bæredygtigt.

Det fortæller Christina Melvang, forretningschef for energi og byggeri hos Miljøforum Fyn.

Det er markedskræfterne, der driver bæredygtigt byggeri frem i dag. Sådan lyder det fra Miljøforum Fyn.

- Vi er i fremgang på det her. Det er et område, der udvikler sig hele tiden. Og det er egentligt investorerne, der driver væksten lige nu. Vi kan se, at de store pensionskasser får simpelthen et større afkast ved at investere i bygninger, der er bygget efter bæredygtige principper, siger Christina Melvang.

For selvom det ofte er lidt dyrere på kort sigt at bygge bæredygtigt, er den bæredygtige bygnings langsigtede totaløkonomi bedre, forklarer hun.

Cement: Et århundredes forbrug på tre år

Statistikken bakker hende op.

Globalt set står byggeriet i dag for godt en tredjedel af al den CO2, vi mennesker udleder.

Men vi bygger også som aldrig før.

quote Hvis vi solgte noget, der er var virkelig grimt, så købte folk ikke vores sten lige gyldigt, hvor grønne de var. Betingelsen er, at folk synes vores mursten er flotte.

Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

Ifølge Dansk Arkitektur Center har Kina for eksempel på tre år brugt lige så meget cement, som USA gjorde i løbet af hele det 20. århundrede. Herhjemme stammer 40 procent af vores samlede affald fra byggeriet.

Sådan et forbrug vil uvægerligt påvirke vores miljø og klima. Derfor er der også bred enighed i branchen om, at vi bliver nødt til at tænke mere bæredygtigt. 

Ifølge en opgørelse fra Green Building Council steg markedet i Europa for bæredygtige byggematerialer og komponenter med knap 30 procent fra 2013 til 2015. 

Hos Gamle Mursten på Sydfyn mærker Claus Juul Nielsen også udviklingen. Hans problem er ikke mangel på kunder. Han mangler mursten.

- Den største udfordring, vi har, er ikke at have råvarer nok. Ofte er vi nødt til at køre meget langt efter dem. Det kan indimellem godt bremse os, at vi ikke kan efterkomme de ordrer, vi får, siger direktøren.

Klimahensyn sælger ikke mursten

Og det er altså ikke, fordi Claus Juul Nielsens mursten er meget billigere end nye mursten, at det går godt.

Som regel koster en af hans brugte mursten det samme som en ny. I nogle tilfælde er de brugte endda dyerere end nye mursten.

Til gengæld koster de langt mindre CO2 at producere.

- Når man samler 2000 mursten op fra jorden og genbruger dem, så har man sparet et ton CO2. Det er kolde facts, regnet ud af Miljøstyrelsen. Her hos os renser vi cirka tre millioner sten om året.

Men Claus Juul Nielsen ved det godt: Én ting er endnu vigtigere end klimaet, hvis man gerne vil sælge gamle mursten:

- Hvis vi solgte noget, der var virkelig grimt, så købte folk ikke vores sten. Ligegyldigt hvor grønne de var. Betingelsen er, at folk synes, vores mursten er flotte.

 

Oversigt

    Oversigt