I det fynske folks tjeneste

Flertal i Svendborg vil sikre fremtidens drikkevand

Politikere i Svendborg vil nu sikre fremtidens drikkevand ved at indføre sprøjtefri zoner omkring drikkevandsboringer.

00:27

Politikere i Svendborg vil nu sikre fremtidens drikkevand ved at indføre sprøjtefri zoner omkring drikkevandsboringer. Video: arkiv

Der er blevet fundet rester af sprøjtegifte i flere drikkevandsboringer i Svendborg Kommune.

Et flertal i Miljø- og Naturudvalget bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten i Svendborg Kommune vil derfor nu undersøge muligheden for at lave sprøjtefrie zoner i områder, hvor der bliver indvundet drikkevand.

Det kan ske ved, at vandselskabet pålægger lodsejerne at stoppe brugen af sprøjtegift, hvor loddsejerne til gengæld kan få en kompensation.

- Vi tænker langsigtet her. Vi burde jo for 70 år siden have truffet den her beslutning. Nu ser vi skaden i dag, og der vil fortsat komme rester af giftstof ned til drikkevandet over de næste 70 år. Men vi skal jo have stoppet det, siger Enhedslistens medlem af Miljø- og Naturudvalget, Jesper Kiel.

Læs også Endnu et vandværk lukker boring efter fund af pesticidrester

Politikerne har også bedt administrationen om at belyse mulighederne for og konsekvenserne af et sprøjteforbud.

Enhedslisten havde rejst deres eget forslag om et egentligt sprøjteforbud, men trak det, da der kunne sikres flertal for at få lavet et forarbejdet forslag inden en endelig beslutning.

- Jeg fornemmer, at der er vilje til at gennemføre sprøjtefrie zoner, som kan sikre fremtidens drikkevand, så det er meget glædeligt, siger Jesper Kiel.

Miljø- og Naturudvalget’s møde den 4. september 2018

Forslag fra Enhedslisten:

Sikring af fremtidens drikkevand

Der er blevet fundet rester af sprøjtegifte i flere drikkevandsboringer i Svendborg Kommune. En række sprøjtegifte har man ikke målt for, og derfor vil man formodentlig finde flere efterhånden, som der måles for flere stoffer.
De stoffer, som man finder i dag, er ofte stoffer, som for længst er udfaset og erstattet af andre. Alt tyder på, at de sprøjtegifte, som i dag anvendes før eller siden ender i drikkevandet, hvis ikke man stopper med at bruge dem.

Kommunen kan i samarbejde med det lokale vandselskab sikre, at man stopper med at bruge sprøjtegifte i områder med indvinding af drikkevand. Dette sker ved at vandselskabet pålægger lodsejerne at stoppe brugen af sprøjtegifte og til gengæld betaler kompensation.

Derfor foreslår Enhedslisten:
Administrationen udarbejder forslag til indsatsplan for at sikre fremtidens drikkevand,
således at sprøjtning på områder med drikkevand stoppes.

Administrationen belyser følgende:
· Hvor mange boringer er blevet nedlagt inden for de sidste 10 år pga. fund af pesticider?
· Hvor mange boringer er blevet nedlagt inden for de sidste 10 år pga. fund af nitrat?
· Hvordan ser udviklingen ud i forekomsterne af nitrat og pesticider i prøver af grundvandet i forhold til hvert enkelt vandværk i kommunen og målt på hver enkelt boring?
01:07

- Vi tænker langsigtet her. Vi burde jo for 70 år siden have truffet den her beslutning. Nu ser vi skaden i dag, og der vi fortsat komme rester af giftstof ned til drikkevandet over de næste 70 år. Men vi skal jo have stoppet det, siger Enhedslistens medlem af Miljø- og Naturudvalget, Jesper Kiel.

Luk video