Fredningsnævn godkender cykelsti

Til efteråret bliver det nemmere og mere sikkert for cyklister at komme fra Kværndrup til Egeskov. Fredningsnævnet har godkendt cykelruten ved beskyttede stendiger.

Den nye cykelsti fra Kværndrup til Egeskov Mølle bliver 2,9 kilometer lang, og det er Vejdirektoratet, der står for anlæggelsen af cykelstien. 
Bevillingen til cykelstien har længe været på plads, og nu har fredningsnævnet også godkendt, at stien kan anlægges ved de beskyttede stendiger mellem Kværndrup og Slots Alléen ved Egeskov Slot.

Glæde på slottet
På Egeskov Slot glæder man sig over, at dispensationen nu er på plads, og ser frem til den nye cykelsti.  
 
- Den nye cykelsti fra Kværndrup får en kolossal betydning for os. Trafiksikkerhedsmæssigt har vi i dag det problem, at rigtig mange udenlandske turister går ude på Bøjdenvejen, som er stærkt trafikeret, for at nå herud. Der er desuden en dyb grøft på kanten af vejen, som gør det farligere. Folk kan fremover enten gå eller cykle langs cykelstien fra Kværndrup, og den klare forbedring af infrastrukturen hilser vi velkommen, siger direktør for Egeskov Slot, Henrik Neelmeyer.  
 
I Kværndrup bliver stien anlagt som en 1,5 meter bred cykelbane langs Bøjdenvej og fra krydsningshellen i Kværndrup frem til Slots Alléen bliver stien en tre meter bred fællessti i vejens sydside. Det sidste stykke frem mod Grønnebjergvej bliver cykelstien en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti.  

Del af cykelnet
Cykelstien vil ikke kun forbedre trafiksikkerheden for de besøgende til Egeskov Slot, men vil også forbinde Kværndrup med cykelrute 55, som forløber forbi Egeskov Mølle, samt være til gavn for pendlere. 

- Projektet har været et stykke tid undervejs, og det er vores oplevelse, at cykelstien er savnet i lokalområdet. Det bliver rigtig godt at forbedre trafiksikkerheden for såvel turisterne til Egeskov Slot, skolebørn og pendlere, siger Sonja Petersen, projektleder i Vejdirektoratet.

Anlæggelsen af den 2,9 km cykelsti starter derfor efter klagefristens udløb til april og forventes at være afsluttet midt i november 2016.