Minister accepterer lukning af Skårup Seminarium

Undervisningsminister Tina Nedergaard vil ikke blande sig i beslutningen om at slå læreruddannelserne i Skårup og Odense sammen. Det betyder lukning af seminariet i Skårup i slutningen af 2011.

I et brev til University College Lillebælt (UCL) tager ministeren sammenlægningen af de to læreruddannelser til efterretning.

- Dermed er lukningen af Skårup Seminarium en realitet, siger bestyrelsesformand Poul Erik Madsen, University College Lillebælt.

- Jeg ser ministerens tilbagemelding som udtryk for at hun har fundet grundlaget for beslutningen fyldestgørende, siger Poul Erik Madsen.

For dyrt i drift

Bestyrelsen for University College Lillebælt besluttede i februar at slå læreruddannelserne i Skårup og Odense sammen.

Bestyrelsen mener, at det begrænsede antal studerende i Skårup gør uddannelsen for dyr.

Desuden bliver kvaliteten af uddannelsen på Skårup Seminarium med tiden udhulet som følge af den eksisterende lovgivning, mener bestyrelsen.

Udover flytningen af læreruddannelsen til Odense, flytter pædagoguddannelsen på det gamle seminarium til sygeplejeskolen i Svendborg.

Håb til det sidste

Beslutningen affødte voldsomme protester fra studerende, undervisere, lokale politikere og tilmed regionsrådet.

Modargumenterne var blandt andet, at en lukning går imod målsætningen om ay bevare uddannelsesaktiviteter i yderområder.

Til det sidste håbede modstanderne, at undervisningsministeren ville gribe ind.

Men det skete altså ikke.

De 400 studerende og 35 undervisere på Skårup Seminarium bliver gradvist overført til Odense inden udgangen af 2011.