I det fynske folks tjeneste

Stor donation fra kronprinsesse Mary til bydelsmødre

Kronprinsesse Mary har gennem sin fond Mary Fonden doneret 250.000 kroner til bydelsmødrene. På Fyn er der bydelsmødre i Odense og Svendborg.

Foto: Ole Holbech

Foto: Ole Holbech

1 af 2

Mary Fondens årlige donation på 250.000 kroner går til projektet Bydelsmødrene.

Bydelsmødre er primært kvinder med med anden etnisk baggrund end dansk som gerne vil hjælpe kvinder som dem selv i deres lokalområde. Hjælpen består i at skabe forståelse for danske forhold og støtte kvinder og deres familier til at tage del i det danske samfund. På Fyn er der uddannet bydelsmødre i Odense og Svendborg.

- Jeg besøgte for kort tid siden Bydelsmødrene, og jeg blev dybt imponeret over kvindernes forandringshistorier. Nogle af kvinderne har levet et meget isoleret liv, men i mødet med Bydelsmødrene oplever de, at døren til samfundet langsomt åbner sig, siger Kronprinsesse Mary i en pressemeddelelse.

Læs også Nyt kuld bydelsmødre

- De får forståelse for og nye forudsætninger for at indgå i fællesskabet. De bliver for eksempel opmærksomme på, hvorfor det er vigtigt, at de og deres børn deltager i legegrupper eller skolearrangementer, og den viden giver dem en tryghed og lyst til at være med, siger Kronprinsesse Mary.

Hjælper kvinder ud af ensomhed og isolation

Der er i dag flere end 600 Bydelsmødre og 40 netværksgrupper. Netværkene rummer 41 nationaliteter og 54 sprog, men når kvinderne mødes, taler de dansk.

- I Bydelsmødrene hjælper kvinder andre kvinder ud af ensomhed og isolation, ind i et stærkt sundt netværk, væk fra negativ social kontrol, tættere på det danske system, herunder kommuner, skoler og institutioner, og ikke mindst tættere på uddannelse og arbejde. Mary Fondens årlige donation er en stor anerkendelse af vores arbejde og kan styrke den lokale forankring yderligere, fortæller direktør i Fonden for Socialt Arbejde Thit Aaris-Høeg.

Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens årlige donation til et projekt eller en organisation, som har vist særligt potentiale.

02:19

Den 17. sepember 2012 var 26 nye bydelsmødre fra Dianavænget i Odense til reception på rådhuset. De havde gennemgået en uddannelse, der sætter dem i stand til at hjælpe andre familier med anden etnisk baggrund i spørgsmål om integration.

Luk video

Læs mere på bydelsmor.dk

Fakta om Bydelsmødre

Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation etableret under den almennyttige non-profit organisation Fonden for Socialt Ansvar. Bydelsmødre samarbejder med en række aktører, herunder Udlændinge- og Integrationsministeriet og Rådet for Etniske Minoriteter.

• Bydelsmødre er et landsdækkende netværk af kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund. De frivillige Bydelsmødre har gennemgået en grunduddannelse på 15 moduler.
• Formålet er at støtte isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, så hun kan tage ansvar for sit eget og børnenes liv.
• Der er etableret 40 Bydelsmødre-grupper i Danmark.
• Der er over 600 aktive frivillige Bydelsmødre på landsplan.
• Bydelsmødrene repræsenterer 41 forskellige nationaliteter og taler 54 forskellige sprog.
• Bydelsmødrenes Landsorganisation er en privat organisation etableret under Fonden for Socialt Ansvar, som bl.a. også driver Natteravnene, Baba – fordi far er vigtig og Familieiværksætterne.

Kilde: Mary Fonden, Bydelsmor.dk