I det fynske folks tjeneste

Succes i Svendborg: Får de unge til at droppe stofferne

Op til 12 samtaler, gavekort i behandlingsforløbet og systematisk opfølgning får væsentlig flere unge i Svendborg ud af stofmisbrug.

Behandlingsmetoden med samtaler og gavekort for at holde sig stoffri ser ud til at virke for de unge i Svendborg.

 En behandlingsmetode, der består af samtaler, systematisk opfølgning og gavekort har vist sig effektiv til at få unge svendborgensere ud af stofmisbrug.

Sådan lyder konklusionen i det fire-årige forskningsprojekt som Ungeafdelingen, Svendborg Kommunes behandlingstilbud til unge, har deltaget i sammen med otte andre kommuner.

Halvdelen af alle unge i alderen 15 til 25 år, der indgik i projektet, var stoffri ni måneder efter behandlingens start. Det er en væsentlig stigning i forhold til tidligere, hvor 35 til 37 procent af alle, der påbegyndte behandling, blev stoffri.

- Det er meget glædeligt, at vi i Svendborg hele tiden arbejder med at udvikle misbrugsbehandlingen, så vi kan opnå de bedst mulige resultater inden for de givne rammer, siger Radikale Venstres Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget og fortsætter: 

- Det er vigtigt for unge med rusmiddelafhængighed, at vi kan tilbyde behandling af høj kvalitet. Det har en betydning for deres liv her og nu, men vi ved også, at en tidlig indsats giver de unge langt bedre muligheder for at få en uddannelse og senere beskæftigelse.

Læs også Fynske Mercado positiv: Gavekort hjælper unge ud af stofmisbrug

12 samtaler og gavekort

I alle forsøgskommuner er fire forskellige behandlingsmetoder blevet afprøvet samtidig over den fire-årige periode. Det har vist sig, at særligt én kombination har højere effekt end de andre metoder. Det er et behandlingstilbud, der indeholder op til 12 samtaler i kombination med gavekort for fastholdelse og derefter opfølgningsbehandling. 

Metoden har også vist sig at have væsentlig større betydning for graden af kriminalitet, der er faldet fra tyve til seks procent, og uddannelsesaktivitet, der er steget fra 51 til 66 procent, end de andre metoder. De unges generelle trivsel er samtidig stigende i behandlingsforløbet. 

Udover større effekt af behandlingen blandt unge er behandlingsforløbene generelt også blevet kortere. Det er oplevelsen, at det strukturerede forløb med 12 samtaler og derefter opfølgningsbehandling er mere overskueligt for mange unge. 
  
Projektet er finansieret af Socialstyrelsen.