Træallé truet af fældning

En én kilometer lang allé med linde- og kastanjetræer er truet af fældning. Vejdirektoratet vil fælde træalléen ved Hvidkilde Gods for at skabe bedre forhold for cyklister. Greven er nu gået til kamp mod myndighederne.

- Disse træer er en vigtig del af hele kulturmiljøet omkring Hvidkilde Gods, så hvis de fjernes bliver oplevelsen ødelagt, siger godsejer Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Han har gjort indsigelser mod Vejdirektoratets plan, der blandt andet truer med en ekspropriationsforretning i løbet af to måneder.

Vejdirektoratet mener, at bilerne kører for stærkt, og at strækningen er for farlig for cyklister, der skal cykle mellem Ollerup og Svendborg.

- Det er rigtigt, at forholdene for cyklister skal forbedres. Derfor foreslår jeg, at der laves chikaner på vejen så hastigheden for bilerne bliver nedsat siger greven.

Og godsejeren får opbakning fra lokalmiljøet og de lokale organisationer i kampen mod Vejdirektoratets planer.

- Hvidkilde er en historisk perle, og falder en ting, så falder det hele. Det hører sammen og er så sjældent, siger Christina Åkerman fra Danmarks Naturfredningsforening på Fyn.

Planerne om at fælde de 200 år gamle træer og anlægge en cykelstier i siderne på alléen møder også modstand fra foreningen By og Land.