Verdens hasselmusforskere besøger faunapassage

90 af verdens førende forskere i hasselmus er i denne weekend samlet i Svendborg for at udveksle den seneste viden om den sjældne mus.

De 90 forskere i den internationale hasselmuskonference kommer fra det meste af Europa, Sydafrika, Rusland, Iran og Japan.

- Vi mødes hver tredje år for at udveksle viden og erfaring om hasselmusen, og i år finder konferencen for første gang sted i Danmark, fortæller Thomas Bjørneboe Berg, Ph.D. Senior scientist.

Lørdag var konferencedeltagerne samlet i Svendborg for at høre oplæg, netværke og for at dele den seneste forskning i hasselmusen.

Søndag drager hele konferencen til faunapassagen over Svendborgmotorvejen for at besigtige anlægget, der skal sikre hasselmusens overlevelse i skovararealerne nord for Svendborg.

- Det er jo oplagt når vi er i Svendborg at besøge faunapassagen, siger Thomas Bjørneboe Berg.

Tilbuddet om tilskud til at etablere nye levesteder til de truede hasselmus og birkemus er ikke godt nok, mener Socialdemokrater og naturfredningsfolk.
Tilbuddet om tilskud til at etablere nye levesteder til de truede hasselmus og birkemus er ikke godt nok, mener Socialdemokrater og naturfredningsfolk.

Faunapassagen, der kostede 18 millioner kroner at bygge, har været debatteret heftigt i Danmark, men det er langtfra enestående at bygge en bro til en mus.

- Vi er faktisk bagud i Danmark. I mange andre lande har man faunapassager, og der er evidente beviser på, at hasselmusen også bruger og har glæde af passagerne, fortæller den danske hasselmusforsker.

Thomas Bjørneboe Berg er også overbevist om at faunapassagen over Svendborgmotorvejen bliver brugt af hasselmusen, selvom der endnu ikke forelægger beviser.

- Vi mangler blot at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse, hvor vi enten mærker musene eller laver undersøgelser af deres redder, så skal vi nok få bevist, at broen virker, siger Thomas Bjørneboe Berg.

Oversigt

    Oversigt