I det fynske folks tjeneste

100 års stormflod på vej: Derfor stiger vandet til usædvanlige højder

En alvorlig og usædvanlig stormflod er under opsejling i store dele af de indre danske farvande – og det skyldes en helt særlig vejrsituation.

I samarbejde med TV2.dk

Foto: Ditte Lunde

Selvom vandstanden her til middag endnu ikke er alarmerende i den sydlige del af de indre danske farvande, så vil vandstanden stige dagen igennem, og fra i aften og i nat vil vandet stige til helt usædvanlige højder.

Flere steder kan vandstanden nå et sjældent højt niveau,og det skyldes en kombination af flere forskellige faktorer.

Østersøen fyldt med vand

Store mængder vand er i flere uger presset ind i Østersøen fra Nordsøen via de indre danske farvande, da adskillige lavtryk med en vedholdende vestvind har præget vejret i Danmark.

I bogstaveligste forstand fik Østersøen en ’saltvandsindsprøjtning’ da stormen 'Urd’ ramte landet 2. Juledag, og igen i nat har det kraftige blæsevejr fra nordvest givet endnu en mængde vand et stort ’skub’.

Eksempelvis er vandstanden i den svenske hovedstad Stockholm - helt ud til østersøkysten - i øjeblikket næsten en halv meter over daglig vande, og det er et godt udtryk for gennemsnitsvandstanden i Østersøen.

Vinden vender

Netop den fyldning af vand i Østersøen er yderst vigtig når der skal komme højvande 'den anden vej', når vinden vender og vandet 'skvulper' tilbage som i et badekar.

Igennem længere tid er store mængder vand presset ind i Østersøen via de indre danske farvande fra Nordsøen - derfor er den generelle vandstand i hele Østersøen forhøjet. Foto: TV 2 VEJRET

Det er netop det der sker af i dag, når vinden over den centrale del af Østersøen vender og blæser fra nordnordøst og tiltager til hård eller stedvis stormende kuling.

Store mængder vand bliver derved skubbet mod syd og vest og 'ruller' ind i den vestlige Østersø.

Samtidig er vand fra Kattegat presset ned i den nordlige del af Bælterne, hvilket virker som en 'prop' for vandet der strømmer ind fra Østersøen.

Når vinden vender og går i nordøst, så presses vandet mod sydvest - i retningen af den vestlige østersø, hvor vandstanden stiger til meget usædvanlige højder. Foto: TV 2 VEJRET

Det resulterer i vandstande der kan nå mellem 1,4 og 1,8 meter over daglig vande i det sydlige Lillebælt, omkring Lolland-Falster og i Køge- og Fakse Bugt - og det er vandstande, der flere steder ikke er set i over 100 år.

Store forskelle fra 'Bodil'

Udsigten til ekstremt højvande, kan lede tankerne hen på den omfattende stormflod i forbindelse med stormen 'Bodil' den 6. december 2013, hvor især Nordsjællands kyster, Roskilde- og Isefjord blev oversvømmede.

Der er dog store forskelle på den kommende stormflod og oversvømmelserne ved 'Bodil'.

'Bodil' blæste fra nordvest, og det pressede store mængder vand ind i Kattegat fra Nordsøen - og videre ned i Øresund og de sjællandske fjorde. 

Derimod blæste vinden vandet væk fra de sydøstvendte kyster, hvor man i Køge eksempelvis oplevede en vandstand på hele 1,93 meter under daglig vande.

Under 'Bodil' blæste vinden vandet væk ved sydøstvendte kyster, som her på Fyn den 6. december 2013. Det er de selv samme kyster der i nat bliver ramt af meget usædvanligt højvande. Foto: Leif Henningsen/privatfoto

Stormfloden der truer kysterne i nat har derimod sit ophav i Østersøen og rammer derfor helt andre kyststrækninger.

Vandstanden ventes at kulminere i aften og først på natten.

I samarbejde med TV2.dk