I det fynske folks tjeneste

Flere unge skal blive i skolen

Med to projekter satser Region Syddanmark målrettet på at få flere unge til at blive på skolebænken. Især drengene.

Flere unge syddanskere skal tage en ungdomsuddannelse

Hvert år dropper omkring 2500 unge syddanskere deres ungdomsuddannelse svarende til 17% af det samlede optag.

Det vil Region Syddanmark gøre noget ved med to projekter til 20 millioner kroner.

Begge projekter går ud på at sætte lærerne i fokus som drivkraft.

Hvad skal det bruges til

Det ene projekt handler dels om at give de unge forståelse for, hvad lærdommen skal bruges til, dels om at gøre undervisningen mindre teoretisk.

Det sidste er især rettet mod drenge, som har sværere ved den teoretiske undervisning end piger.

Projektet får 9,5 millioner kroner af Region Syddanmark og berører 1150 elever og 120 lærere.

Målet er:

  • 80% af eleverne skal opleve undervisningen som inspirerende og motiverende
  • 90% af lærerne skal opleve, at de har de rette kompetencer og redskaber til at gøre undervisningen inspirerende og motiverende

Godt fællesskab i klasserne

Det andet projekt skal gøre lærerne i stand til at holde sammen på klassen som læringsfællesskab og undgå at sårbare elever dropper ud.

Projektet får lidt over 10 millioner kroner og berører 46 undervisere, 12 ledere og 1150 elever i hele Syddanmark.

Målet er:

  • 90% af eleverne oplever et godt socialt fællesskab
  • 75% har et fravær på mindre end 10%
  • 85% oplever undervisningen som inspirerende
  • 95% af lærerne er klædt på til at skabe et socialt fællesskab, der inkluderer alle
  • 95% oplever at have de rette kompetencer og værktøjer til at gennemføre undervisningen som ønsket