I det fynske folks tjeneste

Fri proces for Peløkkebeboere

Ny hjælp til beboere i Peløkke. Tre familier har fået bevilget fri proces til at føre en sag i Landsretten mod Rudkøbing Kommune. De er imod et byggeri langs kysten.

Glade beboere i Peløkke. De har nu fået fri proces til at hive deres sag i Landsretten.

Siden 2003 har en gruppe beboere kæmpet og klaget over et planlagt kystbyggeri på 24 helårsboliger 100 meter fra kysten, hvor byggelinien ellers er 300 meter.

Naturklagenævnet stoppede ellers byggeriet i første omgang, indtil beboernes klage var blevet behandlet. Men så afviste Naturklagenævnet klagen fra beboerne, fordi deres indbetaling af gebyr kom frem en dag for sent via netbank.

Nu har beboere, der er direkte generet af et muligt kystbyggeri fået bevilget fri proces til at tage sagen i Landsretten. Dermed får de betalt omkostningerne ved en retssag.

Anders Jørgensen fra Peløkke mener, at sagen kan få stor betydning fra resten af landet, da sagen er principiel og kan danne præcedens for kommende domme.