I det fynske folks tjeneste

Guide til hjælpemidler

Som første amt herhjemme har Fyns Amt udgivet en pjece, der gør det meget lettere for handicappede at finde frem til hvilke hjælpemidler, amtet kan tilbyde dem og hvordan de får dem bevilget.

-

Som første amt herhjemme har Fyns Amt udgivet en pjece, der gør det meget lettere for handicappede at finde frem til hvilke hjælpemidler, amtet kan tilbyde dem og hvordan de får dem bevilget.

Pjecen beskriver seks situationer, hvor handicappede typisk kan have brug for hjælpemidler:

  • Dagligdag i hjemmet
  • sygehusophold og behandling hos speciallæge
  • transport i bil
  • arbejde
  • skole og uddannelse
  • dag- og botilbud

Pjecen beskriver også en række offentlige aktører indenfor hjælpemidler på Fyn, deres ansvarsområde, lovgrundlaget for hjælpen og mulighederne for at klage.

Pjecen bliver at finde i lægernes venteværelser, sygehuse og biblioteker. Den kan også rekvireres ved at ringe til Fyns Amt eller på internettet.