I det fynske folks tjeneste

Gymnasie laver alkoholpolitik

Odense Katedralskole er som et af de første gymnasier i landet ved at indføre en rusmiddels- og alkoholpolitik. En politik som også ifølge eleverne er nødvendig.

Rusmiddelpolitik er nødvendig mener gymnasieeleverne

EU-mestre i druk

Alkoholpolitikken på Katedralskolen er blevet mere aktuel efter en ny EU-undersøgelse viser, at danske drenge mellem 15 og 16 år er blandt dem som drikker mest i  Europa.

Odense Katedralskole er gået igang med rusmiddelpolitikken efter Sundhedsstyrelsen og Syddansk Universitet har startet en kampagne, der handler om at få styr på de unges drikkeri.

- Vi vil ikke blande os i, hvor meget eleverne drikker i fritiden. Kun i det tilfælde, hvor drikkeriet går ud over deres deltagelse i undervisningen, vil vi gribe ind, siger Ulrik Büchert, medlem af styregruppen for den kommende rusmiddelpolitik.

De unge selv kommer i første omgang med et udspil til, hvordan rusmiddelpolitikken skal udformes.

Fynsk bannerfører

Midtfyns Gymnasium har været en af de fynske bannerfører for at få en alkoholpolitik. Her er det vedtaget at eleverne ikke må drikke på rusturen i 1.G. De må heller ikke møde op til undervisningen i nogen form for påvirket tilstand.

Gymnasiet har herudover forpligtet sig til at holde et oplysende arrangement om rusmidler og alkohol i løbet af 1. G.

Læs mere om Midtfyn Gymnasiums alkoholpolitik