I det fynske folks tjeneste

Kampagne mod færdsel på spor

Nogle gange går den hurtigste vej over et jernbanespor. Men det er altså også den farligste, og derfor starter DSB og Banedanmark i juni en kampagne, der skal ændre på den uheldige holdning.  

-

Nogle gange går den hurtigste vej over et jernbanespor. Men det er altså også den farligste, og derfor starter DSB og Banedanmark og Logomotivførerne i juni en kampagne, der skal ændre på den uheldige holdning.  

Kampagnen er startet på baggrund af en rapport, som kortlægger den ulovlige færdsel over jernbanesporene. På alle de strækninger, DSB kører på, har lokomotivførerne foretaget en kortlægning af de steder, hvor der er særlige problemer, og prioriteret dem efter, hvor alvorlige de er.  

Baggrunden for denne registrering er ikke mindst, at man hos DSB har konstateret et markant stigende antal anmeldelser af arbejdsskader, fordi den ulovlige færdsel og nærved-påkørsler betyder en psykisk belastning for lokomotivførerne.  

Kampagnen indføres i første omgang på strækningen Fredericia-Esbjerg. Her vil der blive sat ind med både plakater, skilte, foldere og husstandsomdelte breve.  

Kampagnen henvender sig både til passagerer, der tager en genvej over sporene, når de skal til og fra deres tog, og til beboere langs banen, der benytter den nemmeste vej over sporene. Det er meningen at bruge erfaringerne i forbindelse med en kampagne, der senere skal bredes ud over hele landet.