I det fynske folks tjeneste

Miljøcenter Fyn skal nedlægges

Fra den 1. april bliver Miljøcenter Fyn nedlagt. Det blev vedtaget på et byrådsmøde onsdag aften efter opfordringen fra Borgmesterforum.  

Kommunerne får flere opgaver

Den nye kommunalreform har betydet at kommunerne har overtaget flere miljøopgaver fra amtet.  

Nedlæggelsen af Miljøcenter Fyn betyder at kommunerne fra den dag også selv skal tage sig af tilsyn og kontrol med industri, spildevand, vandforsyning, badevand og landbrug.

ERFA-samarbejde

Derfor har de fynske kommuner lavet et ERFA-samarbejde som er et forum hvor kommunerne kan samarbejde og støtte hinanden med erfaringer. ERFA-samarbejdet dækker over områderne plan, affald, veje samt natur og miljø

Byrådet vedtog onsdag at følge opfordringen fra Borgmesterforum om at nedlægge Miljøcenter Fyn og det glædede den odenseanske borgmester Jan Boye (K)

- Jeg er glad for, at de fynske kommuner i fuld enighed har truffet beslutningen om at nedlægge miljøcentret, og at det er aftalt, at der etableres ERFA-samarbejder, der sikrer, at de fynske kommuner er rustet til at løfte opgaven.