Nyborgs politikere kræver åbenhed om asylcenter

Samtlige politikere i Nyborg Byråd opfordrer til at Staten sikrer mest mulig åbenhed og dialog med byens borgere, hvis der skal være asylcenter i det tidligere bosted, Strandvænget.

Politikerne forventer, at Udlændingestyrelsen vil sørge for et meget højt informationsniveau blandt andet med afholdelse af borgermøder med deltagelse af alle relevante aktører.

- Det er afgørende, at borgerne får en så faktuel oplysning som muligt og at opgaven, såfremt denne skal løses, løses bedst muligt, hedder det i en skrivelse fra samtlige partier i Nyborg Byråd.

Udlændingestyrelsen har vist interesse for at huse 500 asylsøgere i det tidligere bosted, Strandvænget i Nyborg og ejeren, Region Syddanmark, er parat til at leje det ud.

Men kommunen kan ikke dispensere fra lokalplanen for stedet uden at komme i konflikt med loven.

Derfor ligger sagen nu hos udlændingeminister Inger Støjberg, som med den ny nødretslov kan fravige planloven.