Ønske om stort asylcenter i Nyborg

Udlændingestyrelsen er interesseret i at indrette et asylcenter med 500 flygtninge i det tidligere bosted, Strandvænget, i Nyborg, men det kræver en ministerafgørelse

Det er styrelsens vurdering, at Strandvænget er velegnet til formålet.

- Ønsket skal ses i lyset af det ekstraordinære pres på den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og det fortsatte behov for at tilvejebringe indkvarteringspladser og helst på lidt større adresser, siger kontorchef i Udlændingestyrelsen, Thomas Mortensen. 

Strandvænget ejes af Region Syddanmark, som gerne vil leje stedet ud og Nyborg Kommune har vist sig imødekommende.

 

Men kommunen har fundet ud af, at det vil være ulovligt at give dispensation fra den eksisterende lokalplan for området.

 

Kun udlændingeminister Inger Støjberg kan med den ny nødretslov beslutte at fravige planlovgivningen og byggeloven med henblik på at etablere nye indkvarteringspladser.

Derfor er sagen sendt til hende.

Det vil i givet fald være første gang nødretsloven tages i brug.

2. viceborgmester i Nyborg, Carsten Kudsk, Dansk Folkeparti, er endnu ikke overbevist om, at et asylcenter på Strandvænget er en god ide:

- Der er flere spørgsmål, vi ikke har fået svar på, siger han til TV 2/FYN.

Han peger på, at kommunen formentlig vil blive påført ekstra udgifter med så mange flygtninge, og så er han bekymret over kriminalitetsudviklingen i området.