I det fynske folks tjeneste

Ufaglærte lærere på vej til Folkeskolen

En række folkeskoler udnytter et forsøg med at ansætte undervisningsassistenter i stedet for lærere. Det giver bedre bemanding og ro i klasserne.

Når de 24 elever i 3. c på Hunderupskolen i Odense bliver urolige og konflikterne bryder ud, kan undervisningsassistent Maj-Britt Skov Norup hurtigt hjælpe med at lægge en dæmper på gemytterne, så læreren får ro til at undervise.

Hun er eksempel på en helt ny faggruppe, der er ved at vinde indpas i folkeskolen, skriver Politiken.

- Fra at være begrænset til 73 skoler er det nærmest eksploderet, siger lektor, ph.d. Frans Ørsted Andersen fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) til avisen.

Han anslår, at antallet af skoler, der bruger undervisningsassistenter, allerede i år er cirka 130. Forskeren og hans team er i øjeblikket ved at færdiggøre den endelige oversigt over antallet af skoler.

Undervisningsministeriet har givet 18 millioner til forsøg med undervisningsassistenter i 2009-2011, men nogle kommuner og skoler har trods trange økonomiske tider også selv fundet penge eller søgt private fonde.

Undervisningsassistenter kan være lærerstuderende, pædagoger eller ufaglærte. De kan både gå til hånde med praktiske opgaver, hjælpe med it-udstyr og med at skabe ro og gode sociale relationer i klassen.

På skolerne er lederne glade for ordningen, fortæller formand for Skolelederne, Anders Balle.

- I en situation, hvor økonomien i mange kommuner er så stram, er det en god mulighed for skolelederne til at få en lidt bedre bemanding ved at ansætte assistenter, siger han.

Mens S og SF i deres nye finanslovudspil afsætter penge til en ekstra lærer eller undervisningsassistent på de yngste klassetrin, vil undervisningsminister Tina Nedergaard (V) ikke på forhånd love penge til undervisningsassistenter, når forsøgene udløber i 2011.