Bestyrelse vil lukke Gummerup Børnehave og Skole

Børnehaven og skolen i Gummerup mangler børn og elever. Derfor ønsker bestyrelsen, at det hele bliver lukket.

Flere år med for få børn og elever i Gummerup Børnehave og Skole får nu konsekvenser.

Ifølge skolens bestyrelse er det ikke længere økonomisk forsvarligt at videreføre de to institutioner, og derfor er Assens Kommunes Byråd blevet bedt om at afvikle dem.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har taget bestyrelsens beslutning til efterretning og får nu taget hånd om situationen på den korte bane, siger Mogens Mulle Johansen, der er formand for Uddannelse, Børn og Familie i Assens Kommune.

Langt under grænsen

Ifølge budgetaftalen 2018-2021, som partierne har indgået, giver udfordringer med grænsen på 100 elever i forvejen anledning til ekstra opmærksomhed.

På Gummerup Skole er der lige nu indskrevet 60 elever.

- Med bestyrelsens beslutning retter vi nu i første omgang en henvendelse til ministeriet i forhold til at få belyst og undersøgt, hvilke muligheder der er for at lukke skolen via en dispensationsansøgning, siger Mogens Mulle Johansen.

Stadig skole efter sommerferien

Anmodningen om lukning betyder dog ikke, at børn og elever har travlt med at finde et nyt sted at møde ind efter sommerferien, forsikrer formanden.

- Det er vigtigt for mig at pointere, at der stadig er et tilbud om skole i Gummerup for de elever og forældre, der ønsker det – også efter sommerferien – og at undervisningen på stedet fortsat vil være af god kvalitet, siger han.

Alle forældre er 1. juli indkaldt til et orienteringsmøde på skolen, ligesom Uddannelse, Børn og Familie er indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde samme dag for at drøfte bestyrelsens beslutning samt den videre proces.