Fælles front: Fynske MF'ere vil have lægehelikopter til Assens

En række fynske folketingsmedlemmer går nu til kamp for en lægehelikopter i Assens. Ønsket bakkes op af en rapport fra Danske Regioner.

Én af landets fire lægehelikoptere bør være placeret på Fyn. Det mener en række fynske folketingspolitikere, som vil flytte helikopteren fra Billund Lufthavn til en ny base i Assens Kommune.

Den placering skal skaffe hurtigere og bedre hjælp til Sydfyn og Sønderjylland, mener politikerne og Danske Regioner.

- Som situationen er i dag, kunne vi godt gøre det bedre. Ved at flytte en akuthelikopter til Assens, ville man skabe langt mere tryghed på øerne, blandt andet i det sydfynske øhav, siger Jane Heitmann (V), formand for Sundheds- og Ældreudvalget.

Opbakning fra begge sider af salen

Jane Heitmann har derfor stillet følgende spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

"Agter ministeren at efterleve Danske Regioners anbefaling (...) hvoraf det bl.a. anbefales, at der bør placeres en helikopter i Assens Kommune?"

Det samme ønsker flere andre fynske folketingsmedlemmer at få svar på.

- Når man laver de her rapporter, og man har et objektivt og sagligt grundlag, så skal man også leve efter det, siger Rasmus Helveg Petersen (RV), og han bakkes op af Mai Mercado (K):

- Hvis vi kan sikre, at flere får en kortere responstid, især dem der bor længere væk som eksempelvis folk bosiddende på Langeland, så ligger det jo lige til at udforske det noget mere, siger hun.

Rapport anbefaler Assens

Rapporten, der henvises til, udgav Danske Regioner i 2018. I den anbefales det blandt andet, at den nuværende lægehelikopter i Billund flyttes til Assens Kommune.

"Dette vil styrke helikopterordningens dækning af Sønderjylland samt hele det sydfynske øhav, der i dag har forholdsvis lang flyvetid fra Billund-basen (Eksempelvis er den nuværende flyvetid til Ærø på 35 minutter)."

Placering af de fire helikopterbaser i henholdsvis Jammerbugt, Herning og Assens Kommune, samt Ringsted flyveplads, inkl. flyvetid og angivelse af ambulancekøretid til landets fire store traumecentre.
Placering af de fire helikopterbaser i henholdsvis Jammerbugt, Herning og Assens Kommune, samt Ringsted flyveplads, inkl. flyvetid og angivelse af ambulancekøretid til landets fire store traumecentre.
Foto: Danske Regioner

Afvist af den tidligere regering

Da rapporten blev offentliggjort, afviste den daværende regering og Dansk Folkeparti at følge anbefalingen. 

Hvorfor flyttede I ikke bare den helikopter til Assens, da I selv havde magten?

- Den prioritering, den tidligere regering havde, var at finde midler på finansloven til at dække Nordjylland, hvor der også var behov for en akuthelikopter. Og så havde jeg forestillet mig, at når den aftale var landet, så kunne vi diskutere det øvrige akutberedskab. Så kom der et valg i vejen, siger Jane Heitmann.

Også Mai Mercado mener, valget var afgørende for, at beslutningen ikke blev truffet af den tidligere regering.

- Parallelt med den rapport fra '18 var vi begyndt på drøftelserne om en sundhedsreform og dermed at skabe en helt ny vision for et sundhedsvæsen. Når det så kuldsejler ved valget sidste år, giver det jo god mening at få taget nogle af de åbenlyse udfordringer op, siger Mai Mercado.

Ifølge Rasmus Helveg Petersen er der god grund til at kigge på sagen nu, og derfor vil han også tage sagen op med ministeren, hvis resten af hans parti bakker ham op.

- Hvis det er piskende dyrt for vores sundhedsvæsen at få den flyttet, må vi selvfølgelig genoverveje. Men hvis ikke der er gode grunde til, at den ikke skal til Assens, så synes jeg, den skal til Assens, siger Rasmus Helveg Petersen.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Det har ikke været muligt.