Helnæs uden vand i aften

De seneste resultater af vandprøver fra Helnæs Vandværk viser, at der stadig er forekomster af colibakterier. Derfor lukker Vandværket for vandet i aften fra klokken 19.00, og der bliver først åbnet for vandet til forbrugerne igen omkring midnat.

Thomas Rasmussen, formand for Helnæs Vandværk, beklager de gener, det endnu en gang medfører for beboerne på Helnæs:

- Vi er desværre nødt til at lukke for vandforsyningen hos vores brugere, da vi skal have tømt vandtanken for vand. Vi skal have gennemfotograferet tankens vægge og bund for at udelukke, at der er revner, hvor forureningen kan komme ind, forklarer formanden og fortsætter:

- Når tanken er gennemgået for utætheder og eventuelt repareret, fylder vi med den med renset vand, så der kan komme gang i anlægget igen. Derefter skyller vi hele ledningsnettet godt igennem. Vi håber, at vi med denne øvelse finder kilden til forureningen.

Gem vand til aftenen

Thomas Rasmussen opfordrer borgerne til at tappe ekstra vand de næste timer, så de kan klare sig igennem i aften.

-Der vil være en smule vand i rørene, når vi lukker for vandet, men jeg opfordrer på det kraftigste til, at man undgår at tappe vand fra hanen i løbet af i aften.

Kogepåbuddet gælder således fortsat på Helnæs og ophæves tidligst i løbet af næste uge, da der skal tages to på hinanden følgende rene prøver, inden embedslægen kan ophæve påbuddet.

Helnæs Vandværk er lige nu i gang med at informere beboerne på Helnæs.

Der er leveret vand ud til levnedsmiddelproducenterne.