Skoleskibet Georg Stage på værft i Assens

Skoleskibet Georg Stage II trænger til en overhaling efter 80 år på søen, og nu er de første penge fundet. Skibet er nu på værft i Assens.

 Skoleskibet Georg Stage II har efterhånden sejlet rundt med unge mennesker i 80 år, og alderen er begyndt at trykke.

Selv om det løbende er blevet vedligeholdt, trænger skibet til en gennemgående renovering, hvor blandt andet stålskroget skal tjekkes og indmaden skal moderniseres. Samtidig skal skibet have monteret et moderne spildevandsanlæg.

Georg Stage II befinder sig nu på Assens Værft, hvor forskibet tages under behandling. Ved senere lejligheder skal agterskibet og midterskibet også renoveres.

- Den renovering, vi er i gang med nu, er det største, der er sket på Georg Stage siden 1934. Der har aldrig nogensinde været en så gennemgribende ombygning af det her skib i den periode, siger Asser Amdisen, der er direktør på Skoleskibet Georg Stage.

 

Samtidig skal skibet også gøres mere miljøvenligt. Tidligere blev toiletvandet skyllet direkte ud i havet, men nu skal det opsamles og omdannes i et bioanlæg.

- Det vi går fra, er at være et skib, der bare hælder lort i vandet - for nu at sige det, som det er - til et miljøansvarligt skib, siger Asser Amdisen.

Det arbejde kan nu gå i gang takket være donationer fra tre fonde på tilsammen 21,5 millioner kroner.

Det er A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Dampskibsselskabet Orients Fond, der hver har bidraget med ti millioner kroner, ligesom Augustinus Fonden har givet 1,5 millioner kroner.

- Vi er glade for den opbakning, de maritime erhverv og dets fonde giver til uddannelsen af fremtidens søfolk.

- Det demonstrerer, at den maritime branche tager sit ansvar for fremtiden alvorligt og betydningen af private fonde for udviklingen og vedligeholdelsen af uddannelse og kulturarv, siger Lars Rosenberg Overby, der er bestyrelsesformand for Stiftelsen Georg Stages Minde.

Georg Stage II afløste i 1935 det oprindelige Georg Stage-skib. Hvert år tager skibet på et flere måneder langt togt, hvor 63 unge mennesker får en indføring i livet til søs.