Udgifter til medicin løbet løbsk

Region Syddanmark står overfor massive besparelser, fordi udgifterne til sygesikringsmedicin er vokset langt ud over det forventede.

Regionen forventer overskridelser på medicin på mellem 140 til 160 millioner kroner i forhold til det aftalte med regeringen.

Netop fordi medicinudgifterne indgår i regionernes økonomiaftale med regeringen, kræver så store overskridelser en drøftelse med regeringen.

Derfor ventes Regionens forretningsudvalg onsdag at igangsætte udarbejdelse af et sparekatalog for 2015 og 2016 med henblik på at overholde aftalen med regeringen.

Besparelserne søges opnået ved omstruktureringer og effektiviseringer.