Coronavirus: Har diabetikere større risiko for smitte?

Et forskningsprojekt ved Odense Universitetshospital skal klarlægge, om personer med diabetes og højt blodtryk har øget risiko for at blive smittet med corona.

Hvordan er risikoen for at blive hårdt ramt af coronavirus, når man har diabetes eller forhøjet blodtryk?

Det har Steno Diabetes Center Odense ved OUH nu fået penge til at undersøge.

Baggrunden for forskningsprojektet er tal, der er publiceret fra Kina, der kunne tyde på, at personer med forhøjet blodtryk og diabetes har er en øget risiko for at blive hårdt ramt af coronavirus.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fredag givet en ny forskningsbevilling på 1,5 millioner kroner til Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Bevillingen giver centret mulighed for at undersøge, om personer med hypertension (højt blodtryk) og diabetes har øget følsomhed overfor covid-19.

- Der lader til at være en uventet høj risiko for at få en svær covid-19 infektion hos patienter med hypertension og diabetes, hvorfor dette projekt kan give os værdifuld viden, der kan hjælpe os med at håndtere nogle af de udfordringer, vi står overfor med den nye coronavirus, siger forskningsleder og klinisk professor Kurt Højlund i en pressemeddelelse.

Samme typer medicin

Det særlige fokus på patienter med diabetes eller forhøjet blodtryk skyldes, at de to risikogrupper ofte behandles med samme typer af medicin.

Der har floreret forskellige teorier på nettet omkring eksempelvis ACE-hæmmere og AT2-blokkere, som bruges til behandling af disse patienter.

- Men der er ingen, der ved, om den medicin rent faktisk har en betydning i forhold til covid-19, så det er noget af det, vi håber at finde ud af, siger forskningsleder, klinisk professor Kurt Højlund.

Projektet vil kunne give ny viden til nye retningslinjer og bedre rådgivning omkring covid-19 til patienter i de to risikogrupper.

Projektet er et af ni projekter, der får del af en særlig pulje på 50 millioner kroner fra regeringen, der er afsat til coronavirus-relateret forskning.