I det fynske folks tjeneste

Blev påtvunget et vandløb

Landmanden Jens Jørgensen fra Ringe fik overdraget et rørlagt vandløb af Faaborg-Midtfyn Kommune, og lige siden har han kæmpet for at slippe af med vandløbet og den vedligeholdelse, der følger med.

01:41

Landmanden Jens Jørgensen fra Ringe fik overdraget et rørlagt vandløb af Faaborg-Midtfyn Kommune, og lige siden har han kæmpet for at slippe af med vandløbet og den vedligeholdelse, der følger med.

1 af 2

Jens Jørgensen og hans far hans driver et landbrug ved Ringe. I maj 2009 fik de overdrevet godt en kilometer rørlagt vandløb af Faaborg-Midtfyn kommune.

Kommunen lagde til grund for sin afgørelse, at vandløbet primært afleder vand fra Jens Jørgensens egen mark, men det er han ikke enig i.

- Der er mange andre lodsejers jord, der også bliver afvandet gennem dette rør. Og også vand fra amtsvejen og mindre kommuneveje, siger Jens Jørgensen.

Samtidig mener Jens Jørgensen, at røret ikke var ordentligt vedligeholdt, da kommunen overdrog det til ham.

Jens Jørgensen har klaget til Naturstyrelsen over kommunens afgørelse.

Skal betale for vedligeholdelsen

Problemet er nemlig, at det nu er Jens Jørgensen, der skal stå for vedligeholdelsen af vandløbet. Og det kan komme til at koste, både, når røret skal renses for jord, og hvis rørene skulle gå i stykker

Det svært at sætte tal på, hvad det koster at vedligeholde vandløbet, men Faaborg-Midtfyn Kommune vurderede, at de sparer 125.000 kroner om året på at have privatiseret 27 kilometer vandløb. Og den besparelse, synes borgmesteren er helt rimelig.

- Jeg mener, at det er rimeligt, hvis vandløbet helt eller delvist afvander lodsejernes egen jord, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune Hans Jørgensen, Soc. Dem.

Borgmesteren vil dog ikke udtale sig om den konkrete sag, fordi Jens Jørgensen har klaget til naturstyrelsen.

17 lodsejere har klaget

På landsplan har 17 lodsejere klaget over lignende sager, og det har gjort indtryk på Miljøministeren.

I december fremsatte Miljøminister Karen Ellemann, Venstre, et lovforslag, der betyder, at kommunerne fremover får sværere ved at skubbe regningen over til lodsejerne.

- Der har ikke været klare nok regler for, hvornår kommunerne kan kan ned-klassificere et vandløb, altså at det går fra at være kommunalt til at være privat. Det var der behov for klarhed om, og derfor har jeg ændret i lovgivningen her ved fremsættelsen, så der ikke er tvivl om, hvornår man kan ned-klassificere et vandløb, siger Miljøminister Karen Ellemann, Venstre.

Loven har ikke tilbagevirkende kraft, men alligevel burde den få kommunen til at tænke sig om ene ekstra gang, mener Jens Jørgensen.