Faaborg-Midtfyn bekæmper depression med gåture og fællesspisning

I et nyt projekt skal cykelture, gåture, fællessang og fællesspisning bekæmpe ensomhed og depression hos de ældre i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet “laboratoriekommune” i et nyt projekt, der skal opdage og nedbringe antallet af ensomme og deprimerede ældre.

quote Jeg synes, vi har en forpligtelse til at hjælpe hinanden med at have det godt

Ernst Jørgensen, frivillig, Faldsled

Projektet er skabt i samarbejde med Trygfonden, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og frivillige kræfter i kommunen. En af dem er Ernst Jørgensen fra Faldsled, der i flere år har stået for en række arrangementer for byens ældre. Nu er han gået med i projektet som frivillig tovholder af en helt særlig grund.

- Jeg synes, vi har en forpligtelse til at hjælpe hinanden med at have det godt. Det kan jo eksempelvis være at deltage i sociale aktiviteter sammen. Det er for mange ældre virkelig vigtigt at få noget livskvalitet tilbage, siger Ernst Jørgensen, der er frivillig og tilknyttet projektet, som tovholder og arrangør af sociale arrangementer for de ældre i kommunen.

Blandt andet arrangerer han fællesspisning i Svanninge hver måned, og her kommer over 150 ældre mennesker og deltager i det sociale samvær. Derudover er han med på gåture, cykelture og til foredrag - og de sociale arrangementer hjælper med, at de ældre, der er i risiko for at blive ramt af ensomhed og depression, kommer ind i et fællesskab

- Man kan have mange problemer: nogle er ikke i så fysisk god stand, som de har været - og andre er måske blevet alene efter et langt parforhold. Så der hjælper det, hvis de kommer ud blandt andre og får noget socialt samvær over en kop kaffe eller til fællesspisning, siger han.

quote Det er meget svært at diagnosticere den her gruppe for depressioner. Og det gør problemstillingen så kompleks, at vi er nødt til at inddrage sundheds- og socialfaglige myndigheder, frivillige og selve borgerne og de folk omkring dem

Simon Feldbæk Peitersen, specialkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ældre rammes i højere grad af depression
Projektet har til formål at opspore de ældre, der er i risiko for en såkaldt aldersdepression.

Ifølge tal fra sundhed.dk er 1-4 % af de ældre mellem 70-85 ramt af en alvorlig grad af depression. Dette tal er dobbelt så højt, som for dem under 70.

Derudover peger flere undersøgelser på, at der derudover er et stort skyggetal, da mange af de ældre aldrig får en depressionsdiagnose. Nogle eksperter peger på, at omkring 10 % af de ældre over 65 år har en depression. Det svarer til omkring 100.000 af de ældre borgere i landet. Men det er kun omkring 10-20 %, der bliver opdaget og behandlet.

Depression er en alvorlig sygdom, der  blandt andet kan føre til søvnforstyrrelser, vægttab/vægtstigning, nedsat interesse og humør- og i værste fald selvmordstanker, der kan føre til selvmord. Dette giver sig også til udtryk hos de ældre, hvor selvmordsraten for ældre over 65 er dobbelt så høj, som for de yngre borgere.

Derudover er de ældre i særlige risiko for at kunne få en depression, da forskellige sygdomme, et dårligt socialt netværk og en dårlig økonomi også kan være medvirkende til at få sygdommen.

Man inddrager samfundet
Projektet om aldersdepression er et såkaldt Triple Aim-projekt, hvor man inddrager flere forskellige dele af samfundet for at løse en opgave indenfor sundhedsvæsenet. I dette projekt går organisationerne bag ind og arbejder sammen med borgerne og frivillige i området. Triple-aim er en moderne måde at arbejde med sundheds- og socialområdet på, og flere steder i udlandet har man allerede gode erfaringer med metoden - især over for en gruppe, hvor det er svært at finde frem til de deprimerede.

- Det er meget svært at diagnosticere den her gruppe for depressioner. Og det gør problemstillingen så kompleks, at vi er nødt til at inddrage sundheds- og socialfaglige myndigheder, frivillige og selve borgerne og de folk omkring dem, siger Simon Feldbæk Peitersen, specialkonsulent, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

- Det vi blandt andet kommer til at arbejde med er at skabe nogle sociale fællesskaber på borgernes præmiser. Derfor har vi spurgt borgerne: “hvad er et godt liv for dig?”, for at få nogle ideer til, hvordan vi skal løse problemet, siger Simon Feldbæk Peitersen.

Faaborg-Midtfyn Kommune er sammen med Horsens og Thisted blevet udvalgt til “laboratoriekommuner”, hvor Trygfonden over de næste to år støtter kommunerne med 4,4 millioner kroner til deling. Pengene skal gå til at støtte de frivillige arrangementer, men derudover også til efteruddannelse af personale og frivillige.

Trygfondens donation til Faaborg-Midtfyn Kommune skaber glæde hos de frivillige.

- Det er virkelig godt, at kommunen er kommet mere med ind over. For så er de med til at underbygge de ting, som vi går og laver. Derudover er der også en økonomisk side af sagen, da det jo koster penge at leje forsamlingshuse osv. Hvis kommunen ikke var en medspiller, så var der mange aktiviteter, der ikke kunne blive til noget - da vi ikke havde råd til det, siger Ernst Jørgensen, frivillig i Faldsled.

Følg med klokken 19:30 på TV2/Fyn, hvor vi direkte er med fra en cykeltur for de ældre i Faldsled.

Tegn på Alvorlig depression