Fremtid: Robotfærger skal sejle på Det Sydfynske Øhav

I fremtiden kan turen mellem Faaborg og Bjørnø være med en selvsejlende færge. Det undersøger Tuco Marine Group og Faaborg-Midtfyn Kommune nu.

Mandag underskrev borgmesteren i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S) og administrerende direktør i Tuco Marine Group Jonas Pedersen en samarbejdsaftale. Parterne skal undersøge, hvordan fremtidens selvsejlende færger skal finansieres, og hvem der skal være med i projektet.

- Vi skal i fællesskab arbejde videre med en teknologi, der gerne skulle føre frem til førerløse både og skibe. I første omgang til Bjørnø, som er en del af vores kommune, så man her kunne bruge teknologien til at få en færgefart, der ikke er afhængig af, at der lige er en skibsfører, siger Hans Stavnsager (S) til TV 2/Fyn.  

Tuco Marine Group ligger i Faaborg og er en virksomhed, der arbejder med teknologi af førerløse både og skibe.

- Vi er en økommune, og derfor synes vi, at det er helt naturligt, når der er en af vores lokale virksomheder, som kan hjælpe til med at få en bedre mobilitet, siger Hans Stavnsager (S).

I en pressemeddelelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune fortæller den administrerende direktør Jonas Pedersen om samarbejdet og udviklingen af de førerløse færger:

- Selvsejlende færger er fremtiden, og vi ser frem til samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette projekt giver os mulighed for at udvikle og afprøve vores nye produkter helt lokalt, og samtidig kan det være med til, at vi - med lokalt afsæt - kan styrke de nationale samarbejder, vi allerede har i gang med blandt andet DTU, siger Jonas Pedersen.  

Skal løse problemer

Aftalen er et skridt på vejen til at løse nogle af de udfordringer, som mange små øsamfund oplever. De selvsejlende færger kan være med til at gøre sejltiderne mere fleksible og øge mobiliteten hos beboerne på Bjørnø.  

- Vi ser et stort perspektiv i det her, da det kan blive en teknologi, som både kan hjælpe os og andre ø-kommuner til at få en infrastruktur, som gør, at man kan bo på øerne, og at det er næsten lige så let som at bo alle mulige andre steder i landet, siger Hans Stavnsager (S).  

Fremtidens sejlende robotter uden en skipper, skal være et alternativ og supplement til færgerne. Så der er i fremtiden, vil være flere, der bosætter sig på øen.

Beboerne vil bidrage

Beboerne på Bjørnø kommer til at følge projektet helt tæt på. Andelsselskabet bag Bjørnøfærgen og de lokale beboere på Bjørnø har nemlig valgt at gå ind i projektet. Dorte Anderskov, formand for Bjørnø Beboerforening, og Hanne Berg Kelm, formand for Andelsselskabet Bjørnøfærgen a.m.b.a., fortæller i pressemeddelelsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, at de ser udviklingen som interessant og spændende.

- Vi ser frem til at følge processen med udviklingen af en selvsejlende færge til Bjørnø. Vi bidrager også meget gerne med erfaringer og viden om øboernes behov og ønsker og ser frem til samarbejdet med Tuco og kommunen, fortæller Dorte Anderskov og Hanne Berg Kelm.  

Hvornår fremtidens robotstyrede færge kommer til at får sin første tur på havet er endnu uvist, men borgmesteren ser lyst på fremtiden.

- Det er den samme teknologi som selvkørende biler og busser, og her er der allerede forsøg i gang. Så jeg er sikker på, at det bliver en realitet. Men det er nogle år ud i fremtiden, siger Hans Stavnsager (S).

Samarbejdet løber året ud, og så skal de to parter finde ud af, om de selvsejlende færger kan blive en realitet.