Påkørsler af dyr undersøges: Odderne er særligt udsatte

Alt for mange dyr dræbes i trafikken, og særligt odderne er udsatte på vejene. Nordfyns Kommune afprøver skilte med advarsel om odderne.

De fleste kender advarselstavlen med dyrevildt, men de færreste har nok set tavlen med odderen på.

Odderen er et af de dyr, der er udsat på vejene. Nordfyns Kommune har fået forsøgstilladelse fra Vejdirektoratet i en femårig forsøgsperiode til at skilte med en advarsel mod oddere på Odensevej ved Bybækken i Bogense.

- Vi er glade for, at odderen er her, og den er jo netop en art, der har været truet i mange år. Så vi vil jo gerne passe på den her, siger Anders Thingholm (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

Formanden håber, at skiltene vil gøre bilisterne mere opmærksomme.

- Det er jo netop på de lokaliteter, hvor vi ved, den er, at man altså lige skal tage sig i agt, siger han.

Vil undersøge problemet

Vejdirektoratet er gået i gang med at finde ud af, hvor der sker flest påkørsler af dyr. Formålet med undersøgelsen er at få en viden om, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at bygge nye faunapassager eller andre tiltag, der kan beskytte dyrene og hjælpe dem sikkert over vejen. 

Undersøgelsen vil især have fokus på at kortlægge trafikdrabene på truede eller fredede arter, da der er i forvejen ikke er særligt mange af dem i den danske natur, og derfor er trafikdrab på netop dem særligt skadelige for den danske bestand, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Også dyr som grævlinger og oddere vil der være fokus på, da de er særligt udsatte på de store veje.

Farlig for trafikken

Selvom odderne er udsat i trafikken, er det ikke kun for odderens skyld, at Nordfyns Kommune prøver skiltene af.

- Den kan faktisk blive rigtig stor. Ikke mindst hannerne, så på den måde udgør de jo også en risiko i trafikken, siger Anders Thingholm, og fortsætter:

- De er særligt nataktive, så er det jo også, når man kører på de veje i nattetimerne, at man skal være påpasselig.

Ifølge Anders Thingholm er skiltet blevet taget godt imod.

- Jeg har kun fået positiv respons. Man er vant til at se vildtskiltet oppe. Det er lidt en anden måde at gøre opmærksom på en anden dyreart, siger han.

Undersøgelsen fra Vejdirektoratet forventes færdig til maj næste år, og herefter skal der tages stilling til, hvordan resultaterne skal forbedre dyrelivet langs vejene.