I det fynske folks tjeneste

Sparekassen Faaborg bliver datterselskab

Sparekassen Faaborg og Sparekassen Sjælland har planer om at gå sammen, så Sparekassen Faaborg bliver et datterselskab i Sparekassen Sjælland.

1 af 2

Planen om en sammenlægning betyder, at Sparekassen Faaborg vil fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, men bliver et datterselskab under Sparekassen Sjælland.

- I Sparekassen Faaborg har vi gennem længere tid arbejdet på en kapitalplan, som kan styrke bankens økonomiske fundament for fremtiden, så vi fortsat kan være en rigtig god lokalbank - for endnu flere fynboer. Jeg håber meget, at aktionærerne tilslutter sig, at vi i Sparekassen Sjælland og Sparekassen Faaborg går sammen, for så gennemfører vi en utrolig stærk kapitalplan, som er langtidsholdbar, siger Claus Sejling, adm. direktør i Sparekassen Faaborg.

Alle aktionærer i Sparekassen Faaborg bliver tilbudt at få indfriet deres aktier til en kurs på 175, hvilket er ca. 50 % højere end den aktuelle børskurs. Aktionærerne skal godkende ny ejermodel, men bestyrelsen i Sparekassen anbefaler overtagelsen.

- Vi har fremsat vores tilbud i ydmyghed. Sparekassen Faaborg gør det dygtigt for fynboerne, og det skal sparekassen blive ved med at gøre med de ledere og medarbejdere, som kunderne kender. Vi mener, at lokale pengesager skal være på lokale hænder. Vi ønsker at forene vores stærke organisation og solide kapitalforhold med et stærkt fynsk pengeinstitut, siger ordførende direktør, Lars Petersson, Sparekassen Sjælland.

Planen om overtagelsen bliver kun gennemført, hvis aktionæerne i Sparekassen Faaborg siger til idéen.

- Det første spæde skridt er taget. Nu er det vigtigste og afgørende en accept fra de mange aktionærer, der i dag bakker op om Sparekassen Faaborg. Jeg har spurgt mig selv, om det på forhånd er givet, at den finansielle sektor skal domineres fra de jyske bankhovedstæder, København og Stockholm. Og mit svar er nej. De to store øer Sjælland og Fyn bør have sine egne lokale finansielle kraftcentre. Det er den idé, vi vil kæmpe for, siger Lars Petersson.